Placówka SG w Kłodzku otrzymała proporzec

"(...)Od 13 czerwca 2014 roku  Placówka Straży Granicznej w Kłodzku może szczycić się własnym proporcem.
W piątek trzynastego, o godzinie 13.00 (biorąc ten fakt za dobrą wróżbę), podczas uroczystości na placu przy moście Św. Jana w Kłodzku, płk SG Andrzej Kamiński, komendant NoOSG, odebrał proporzec z rąk senatora Stanisława Jurcewicza.
Podczas apelu uroczyście poświęcono proporzec, wbito gwoździe w drzewiec proporca oraz złożono wpisy do księgi pamiątkowej. Płk SG Andrzej Kamiński zaznaczył, że fakt ufundowania proporca stanowi wyraz najwyższego społecznego uznania dla działań formacji w tym regionie. Wyraża też zaufanie mieszkańców do funkcjonariuszy SG, którzy służą i dbają o ich bezpieczeństwo.

Kpt. SG Piotr Piekarski, komendant Placówki SG w Kłodzku podkreślił, że wręczenie weksylium odbiera „jako dowód wdzięczności, a przede wszystkim jako podkreślenie nierozerwalnego związku Straży Granicznej z Ziemią Kłodzką”. Za życzliwość, wsparcie i zaangażowanie podziękował parlamentarzystom oraz władzom samorządowym.
Idea stworzenia i ufundowania kłodzkiej placówce proporca powstała na początku 2014r, dlatego też zawiązano Społeczny Komitet na rzecz ufundowania proporca i rozpoczęto publiczną zbiórkę pieniędzy. Całe przedsięwzięcie nie byłoby to możliwe bez zaangażowania wielu osób – parlamentarzystów z Ziemi Kłodzkiej, lokalnych samorządowców, przedstawicieli służb mundurowych na co dzień współpracujących ze Strażą Graniczną oraz wszystkich innych osób wspierających inicjatywę nadania weksylium. Szczególne podziękowania należą się również Niezależnemu Samorządnemu Związkowi Zawodowemu Funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Proporzec wykonały kłodzkie Mniszki Klaryski od Wiecznej Adoracji. Na awersie znajduje się godło Rzeczypospolitej Polskiej oraz nazwa jednostki, a na rewersie – logo SG,herby powiatów kłodzkiego i ząbkowickiego oraz miasta Kłodzka.
Dzisiejszą uroczystość uświetnił występ Orkiestry Dętej Kopalni Węgla Kamiennego przy Miejskim Ośrodku Kultury w Nowej Rudzie. W uroczystym apelu udział wzięli przedstawiciele organów administracji rządowej i samorządowej, duchowieństwa, a także przedstawiciele polskich służb mundurowych czeskiej policji granicznej, a także mieszkańcy Kłodzka i młodzież szkolna.(...)"

źródło, foto: http://www.nadodrzanski.strazgraniczna.pl/2014/74-2014-czerwiec/1792-placowka-sg-w-kodzku-otrzymaa-proporzec.html

PREZYDIUM ZARZĄDU ODDZIAŁOWEGO NoOSG

Tomasz DESZCZ - Przewodniczący ZO NSZZ FSG przy NoOSG - 
tel.IP 666 20 15 tel.kom. 669 790 555

Marek RADZIUKIEWICZ - Wiceprzewodniczący ZO NSZZ FSG przy NoOSG  
tel.IP 667 75 03

Tomasz STEFANIAK - Wiceprzewodniczący ZO – Skarbnik NSZZ FSG przy NoOSG tel.IP 666 20 23

Tymoteusz CZARNECKI - Wiceprzewodniczący ZO NSZZ FSG przy NoOSG

Mariusz HNITECKI - Wiceprzewodniczący ZO NSZZ FSG przy NoOSG

Waldemar SEJNIK - Wiceprzewodniczący ZO NSZZ FSG przy NoOSG 
tel.IP 667 82 63

ZARZĄDY TERENOWE NOOSG

Krzysztof BEDNARSKI TOZ Kostrzyn n/Odrą IP 667 85 00
zt.kostrzyn@nszzfsg.pl
Damian KUZYNIN TOZ Świecko IP 667 82 20
zt.swiecko@nszzfsg.pl
Jacek Olechnowicz TOZ Zielona G. – Babimost IP 667 75 28
zt.zg-b@nszzfsg.pl
Fryderyk STUDZIŃSKI TOZ Komenda Oddziału IP 666 20 93
zt.krosnoodrz@nszzfsg.pl
Daniel NOWACKI TOZ Tuplice zt.tuplice@nszzfsg.pl
Sławomir CHRABĄSZCZ TOZ Zgorzelec IP 667 72 00
zt.zgorzelec@nszzfsg.pl
Rafał KARPIŃSKI TOZ Poznań – Ławica IP 667 83 19
zt.poznan@nszzfsg.pl
Justyna MICHALCZYK- RZĘPAŁA TOZ Wrocław-Strachowice IP 666 96 36
zt.wroclaw@nszzfsg.pl
Radosław ONYSZKIEWICZ TOZ Jelenia Góra IP 667 64 63
zt.jelenia-gora@nszzfsg.pl
Sławomir DUDZIŃSKI TOZ Legnica IP 666 85 00
zt.legnica@nszzfsg.pl