• Start
  • Zarządy Oddziałowe
  • Komenda Główna

ZARZĄD ODDZIAŁOWY NSZZ FSG przy KGSG

Przewodniczący: Paweł WYSOCKI
Wiceprzewodniczący: Marcin DMITRUK
Wiceprzewodniczący: Grzegorz BOGUSŁAW
Wiceprzewodniczący: Paweł ERLICHOWSKI
Wiceprzewodniczący: Artur KULESZA
Wiceprzewodniczący: Andrzej POTOCKI
Wiceprzewodniczący: Michał KRAWCZYK

ODDZIAŁOWA KOMISJA REWIZYJNA
Przewodnicząca: Katarzyna ZAWIŚLAK
Wiceprzewodnicząca: Barbara KANIEWSKA
Wiceprzewodniczący: Kamil PUDEŁKO
Wiceprzewodniczący: Marcin MRÓZ
Wiceprzewodniczący: Sebastian DURAJ