• Start
  • Zarządy Oddziałowe
  • Karpacki
  • 98 rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości

98 rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości

W dniu 18.11.2016 r., w Karpackim Oddziale Straży Granicznej uczczono 98 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą, której przewodniczyli były Kapelan KaOSG ks. płk rez. SG Andrzej Gut w asyście obecnego Kapelana KaOSG ks. szer. SG Roberta Młynarczyka. W uroczystości uczestniczyli funkcjonariusze i pracownicy Karpackiego Oddziału Straży Granicznej wraz z przedstawicielami NSZZ FSG, parlamentarzyści Ziemi Sądeckiej oraz przedstawiciele władz lokalnych i służb mundurowych. W trakcie uroczystej zbiórki wręczono awanse, medale i odznaczenia dla pracowników i funkcjonariuszy KaOSG. Z okazji Święta Niepodległości awansem na wyższe stopnie służbowe zostało wyróżnionych 9 oficerów, 45 chorążych oraz 12 podoficerów. Odznaczono również 6 osób Odznaką Straży Granicznej oraz wyróżniono Medalem Pamiątkowym XXV-lecia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej, które wręczali: Komendant Karpackiego Oddziału SG ppłk Stanisław LACIUGA, Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego NSZZ FSG chor. sztab. SG Kryspin ŻYTKOWICZ oraz Przewodniczący Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG Karpackiego Oddziału Straży Granicznej mjr SG Dariusz ŻABIŃSKI. Uroczystą zbiórkę prowadzoną w asyście Kompanii Reprezentacyjnej uświetnił również występ patriotyczny wykonany przez zespół dziecięcy ze Szkoły Podstawowej nr 14 im. Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu oraz wiązanka pieśni patriotycznych odegrana przez Orkiestrę Reprezentacyjną SG.

PREZYDIUM ZARZĄDU ODDZIAŁOWEGO PRZY KaOSG

PREZYDIUM ZARZĄDU ODDZIAŁOWEGO Ka OSG :

Dariusz ŻABIŃSKI – Przewodniczący ZO NSZZ FSG - IP 6653127

Kryspin ŻYTKOWICZ - Wiceprzewodniczący IP 6653305

Witold MAJ – Wiceprzewodniczący-Sekretarz IP 6653185

Rafał SKRABA – Wiceprzewodniczący-Skarbnik IP 6653065

 

ODDZIAŁOWA KOMISJA REWIZYJNA :

Jan GRZYWNOWICZ - Przewodniczący OKR IP 6653046

Józef SZABLA - Wiceprzewodniczący OKR

Paweł WOJTAS - Wiceprzewodniczący OKR

Zarządy terenowe przy KaOSG

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDÓW TERENOWYCH:

Zbigniew KRZYSZTOFEK - Zarząd Terenowy NR 1 – PSG Zakopane IP 6659555

Kazimierz KRÓL - Zarząd Terenowy NR 2 – PSG Kraków Balice IP 6650322

Dariusz FIRSZT - Zarząd Terenowy NR 3 – PSG Tarnów IP 6631032

Radosław KALUGA - Zarząd Terenowy Nr 5 - PSG Kielce IP 6641951

Bartosz ZGORZAŁO - Zarząd Terenowy NR 4 - Komenda Oddziału IP 6653227