Turniej tenisa stolowego

KOMUNIKAT

z przebiegu turnieju stołowego o Puchar Komendanta Karpackiego Oddziału Straży Granicznej oraz Puchar Przewodniczącego Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG Ka OSG

W dniu 24.10.2016 r. na hali sportowej Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu odbył się turniej tenisa stołowego w kategorii indywidualnej oraz drużynowej, w którym wzięło udział 30 zawodników (w tym 2 kobiety) oraz 9 trzy-osobowych drużyn (pozostałych trzech zawodników występowało tylko w klasyfikacji indywidualnej).

Podczas oficjalnego rozpoczęcia przedstawiono współorganizatorów turnieju, a także poinformowano uczestników o sponsorze zawodów PZU Życie S.A., dzięki pomocy którego, zakupiono atrakcyjne nagrody oraz zapewniono poczęstunek. Po losowaniu przystąpiono do rozgrywek grupowych, a następnie rozgrywki kontynuowano systemem pucharowym aż do wyłonienia mistrza i najlepszych drużyn

Klasyfikacja indywidualna – końcowa

  1. Ireneusz WACH PSG Tarnów

  2. Tadeusz LITWIAK PSG Zakopane

  3. Janusz BOCHNIARZ NSZZ FSG KaOSG

Punktacja drużynowa:

1 miejsce drużyna NSZZ FSG KaOSG w składzie:

- Janusz Bochniarz 3miejsce indywidualnie

- Grzegorz Kaim 4 miejsce indywidualnie

- Dariusz Żabiński 10 miejsce indywidualnie

2 miejsce drużyna PSG Zakopane w składzie:

- Tadeusz Litwiak 2 miejsce indywidualnie

- Kazimierz Furczoń 9 miejsce indywidualnie

- Stanisław Syjud 11 miejsce indywidualnie

3 miejsce drużyna WOŚ KaOSG

Zawodnicy zajęli kolejno miejsca indywidualnie: 5,12,16

 

Na zakończenie turnieju wręczono puchary, dyplomy, nagrody rzeczowe dla najlepszych zawodników oraz drużyn, a także medale pamiątkowe dla wszystkich uczestników zawodów. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w osobie Przewodniczącego Zarządu Oddziałowego Dariusza Żabińskiego i Wiceprzewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ FSG Kryspina Żytkowicza wyróżnił medalami pamiątkowymi, Komendanta KaOSG ppłk Stanisława Laciugę, Doradcę Klienta PZU Życie S.A. Panią Małgorzatę Hebda za wspieranie działań NSZZ FSG KaOSG, oraz nagrodą rzeczową kol. Jacka Michałowskiego za wzorową organizację turnieju.

Sponsorem zawodów w tenisie stołowym było PZU Życie S.A., przy udziale Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu.

Wiceprzewodniczący ZG NSZZ FSG

Kryspin Żytkowicz

PREZYDIUM ZARZĄDU ODDZIAŁOWEGO PRZY KaOSG

PREZYDIUM ZARZĄDU ODDZIAŁOWEGO Ka OSG :

Dariusz ŻABIŃSKI – Przewodniczący ZO NSZZ FSG - IP 6653127

Kryspin ŻYTKOWICZ - Wiceprzewodniczący IP 6653305

Witold MAJ – Wiceprzewodniczący-Sekretarz IP 6653185

Rafał SKRABA – Wiceprzewodniczący-Skarbnik IP 6653065

 

ODDZIAŁOWA KOMISJA REWIZYJNA :

Jan GRZYWNOWICZ - Przewodniczący OKR IP 6653046

Józef SZABLA - Wiceprzewodniczący OKR

Paweł WOJTAS - Wiceprzewodniczący OKR

Zarządy terenowe przy KaOSG

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDÓW TERENOWYCH:

Zbigniew KRZYSZTOFEK - Zarząd Terenowy NR 1 – PSG Zakopane IP 6659555

Kazimierz KRÓL - Zarząd Terenowy NR 2 – PSG Kraków Balice IP 6650322

Dariusz FIRSZT - Zarząd Terenowy NR 3 – PSG Tarnów IP 6631032

Radosław KALUGA - Zarząd Terenowy Nr 5 - PSG Kielce IP 6641951

Bartosz ZGORZAŁO - Zarząd Terenowy NR 4 - Komenda Oddziału IP 6653227