• Start
  • Zarządy Oddziałowe
  • COS Koszalin

Mistrzostwa Straży Granicznej w Piłce Nożnej 2015

W dniu 26 sierpnia br. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie rozpoczęły się „Mistrzostwa Straży Granicznej w Piłce Nożnej”, zorganizowane we współpracy COSSG i Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej. Uroczystego otwarcia Mistrzostw dokonał płk SG Grzegorz Skorupski – Komendant COSSG. W swoim wystąpieniu podziękował gen. dyw. SG Dominikowi Traczowi – Komendantowi Głównemu Straży Granicznej, który objął zawody honorowym patronatem oraz przedstawicielom NSZZ FSG.

Czytaj dalej

  • 1
  • 2