• Start
 • Ubezpieczenia
 • Najnowsze oferty

Aktualności w ubezpieczeniach

Szanowni Państwo

Z przyjemność chcielibyśmy przedstawić Państwu nowe programy grupowego ubezpieczenia na życie oraz grupowego ubezpieczenia zdrowotnego. Oferta została przygotowana specjalnie dla funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej. Program został opracowany i wynegocjowany przez brokera ubezpieczeniowego Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe Sp. z o.o. przy współudziale Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Grupowe Ubezpieczenie na Życie

Najnowsza propozycja grupowego ubezpieczenia na życie jest dostosowana do specyficznych wymogów pracowników Straży Granicznej a dotychczas funkcjonujące cztery warianty ubezpieczenia zostały rozszerzone o dwie nowe propozycje z nowymi wysokościami świadczeń. Wprowadzono wiele nowych korzystnych zapisów, nowe dodatki do wyboru oraz rozszerzono definicje.

Korzyści w nowym programie grupowego ubezpieczenia na życie

 • Dwa nowe warianty ubezpieczenia
 • Grupowe ubezpieczenie lekowe Cztery Pory Roku
 • Świadczenie szpitalne już od 3 dnia
 • Rozszerzenie definicji
 • Zmiana definicji na korzystniejsze
 • Rozszerzony katalog ciężkich chorób

Grupowe Ubezpieczenie Zdrowotne OPIEKA MEDYCZNA S

Dzięki nowej ofercie grupowego ubezpieczenia zdrowotnego Państwo oraz Państwa rodzina będziecie mogli swobodnie skorzystać ze specjalistycznej opieki zdrowotnej w oddziałach zlokalizowanych na terenie całego kraju. Program przygotowano dla funkcjonariuszy i pracowników oraz członków rodzin, partnerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci.

Korzyści z przystąpienia do grupowego ubezpieczenia zdrowotnego OPIEKA MEDYCZNA S

 • Gwarancja skorzystania z porad lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych
 • Gwarancja skorzystania z porad lekarzy specjalistów w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych
 • Nielimitowany dostęp do lekarzy
 • Wizyty u lekarzy specjalistów bez konieczności posiadania skierowania od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 • Realizacja badań diagnostycznych – na podstawie skierowania od lekarza świadczeniodawcy
 • Dostęp do ogólnopolskiej sieci placówek medycznych PZU POMOC – 1494 placówki w Polsce w tym 244 na terenie województwa mazowieckiego.
 • Telefoniczna rejestracja terminów wizyt – zgłoszenie na Infolinii PZU POMOC 801 405 905
 • Za pomocą elektronicznego formularza dostępnego na stronie www.pzu.pl istnieje możliwość zamówienia konsultacji medycznej.
 • Refundacja – oferta zakłada zwrot kosztów świadczeń za usługi objęte zakresem ubezpieczenia zrealizowane poza placówkami PZU Pomoc, do wysokości kwot określonych w cenniku świadczeń PZU.

Informacje szczegółowe i deklaracje

Ubezpieczenia dla Funkcjonariuszy i Pracowników cywilnych Straży Granicznej

 1. PZU Życie SA – grupowe ubezpieczenie na życie - pobierz (oferta wejdzie w życie z chwilą podpisania stosownych umów przez Zarządy Oddziałowe)
 2. GENERALI Życie T.U.S.A – grupowe ubezpieczenie na życie - pobierz
  • Deklaracja przystąpienia Generali - pracownik - pobierz
  • Deklaracja przystąpienia Generali - współmałżonek, pełnoletnie dziecko - pobierz
  • Kwestionariusz medyczny - pobierz
  • Formularz zmian na polisie grupowej - pobierz
 3. PZU Opieka Medyczna S – ubezpieczenie zdrowotne - pobierz
  • Deklaracja przystąpienia Opieka Medyczna S - pobierz
  • Lista placówek medycznych PZU POMOC 2_07_2015 - pobierz
 4. GENERALI NNW - pobierz
  • Zgoda na potrącanie składki NNW Generali - pobierz
  • Numer konta do ubezpieczenia NNW Generali - pobierz
  • Upoważnienie do otrzymania świadczenia - pobierz
 5. ERGO Ustawa OC-OP - pobierz
 6. ERGO OC-OP - pobierz
  • Warianty ubezpieczenia OC-OP Ergo-Hestia - pobierz
  • Deklaracja przystąpienia do OC-OP Ergo-Hestia - pobierz
  • Deklaracja zmiany w OC-OP Ergo-Hestia - pobierz
 7. PZU OC-OP - pobierz

Ubezpieczenia dla Emerytowanych Funkcjonariuszy i Pracowników cywilnych Straży Granicznej

 1. PZU Życie SA – grupowe ubezpieczenie na życie emeryt - pobierz
  • ZGŁOSZENIE DO UBEZPIECZENIA - emeryt - pobierz
 2. GENERALI Życie T.U.S.A. – grupowe ubezpieczenie na życie - pobierz
  • ZGŁOSZENIE DO UBEZPIECZENIA - emeryt - pobierz
 3. PZU Opieka Medyczna S - ubezpieczenie zdrowotne - pobierz
  • ZGŁOSZENIE DO UBEZPIECZENIA - emeryt - pobierz
  • Lista placówek medycznych PZU POMOC 2_07_2015 - pobierz
 4. GENERALI NNW – ulotka informacyjna emeryt - pobierz
  • Zgłoszenie do ubezpieczenia emeryt - pobierz
  • Numer konta do ubezpieczenia NNW Generali emeryt - pobierz