KOMENTARZ NSZZ FSG

KOMENTARZ NSZZ FSG DO PODANEJ INFORMACJI W ZAKRESIE PODZIAŁU PRZEWIDYWANEJ KWOTY PODWYŻKI DLA SŁUŻB MUNDUROWYCH.
Minister Teresa Piotrowska w dniu 4 sierpnia 2015 r. w trakcie konferencji prasowej ogłosiła, że na wzrost wynagrodzeń dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych przeznaczona zostanie kwota ok. 390 mln. zł. Od stycznia 2016 r. podwyżkami mają zostać objęci funkcjonariusze i pracownicy cywilni służb mundurowych. Proponowana kwota przełoży się na wzrost wynagrodzenia o ok. 4 proc. dla funkcjonariuszy i ok. 6 proc. dla pracowników cywilnych.

Szefowa MSW oznajmiła, że; "Zgodnie z sugestiami związków zawodowych wszystkich służb podległych MSW, podczas Forum Dialogu Społecznego, nie będą to podwyżki przyznawane równo na każdy etat”. Wyjaśniła, że cała kwota zostanie podzielona na wszystkie służby, a następnie komendanci przekażą je podległym jednostkom. Na poziomie jednostek powiatowych, komendanci służb, po konsultacjach ze związkami zawodowymi, będą decydowali o kwocie podwyżki na poszczególne stanowiska.

NSZZ FSG stwierdza, że podczas Forum Dialogu Społecznego, które odbyło się w dniu 6 lipca br. nie było żadnych sugestii ze strony przedstawicieli związków zawodowych w zakresie wyrażenia zgody na przedstawiony podział podwyżek.

Osobną kwestią pozostaje forma poinformowania strony związkowej o zapowiedzianych podwyżkach i jej kwocie. Zdaniem NSZZ FSG zaproponowana kwota jest dalece odmienna od składanych obietnic przez premiera Donalda Tuska oraz oczekiwań funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz środowiska służb mundurowych podległych MSW i Ministerstwu Sprawiedliwości. Zaproponowana kwota nie przyczyni się do istotnej poprawy sytuacji materialnej funkcjonariuszek i funkcjonariuszy SG, którzy stoją na straży porządku i bezpieczeństwa granic zewnętrznych UE i granic RP.

NSZZ FSG oczekuje na pilny wzrost zaproponowanej kwoty na podwyżki uposażeń funkcjonariuszy i wynagrodzeń pracowników Straży Granicznej. W przypadku nie zrealizowania postulatów przedstawionych w petycji do pani premier, przed nami dalsze działania protestacyjne.

Biuro Prasowe NSZZ FSG