Pismo od Komendanta Głównego SG dotyczące podwyżek

W odpowiedzi na pismo NSZZ FSG z dnia 18 sierpnia 2015 roku Komendant Główny Straży Granicznej poinformował, że stosownie do zawiadomienia Dyrektora Departamentu Budżetu MSW z dnia 30 lipca 2015 roku w zakresie wstępnych kwot wydatków do opracowania projektu budżetu państwa na 2016 rok, na wzrost uposażeń dla funkcjonariuszy SG została przewidziana kwota 30 068 tys. zł., tj. fundusz uposażeń uwzględnia wzrost w stosunku do 2015 roku o 4% co w przeliczeniu na prognozowany średnioroczny poziom zatrudnienia (15353 etaty) daje średnią podwyżkę na etat 163,20 zł.
Ponadto zostały zabezpieczone środki finansowe w kwocie 2405 tys. zł. na sfinansowanie wydatków relacjonowanych do uposażeń (odpraw, nagród jubileuszowych, ekwiwalentów, tzw. świadczenia rocznego). 

Załączniki:
Pobierz plik (1270-15.pdf)1270-15.pdf[Pismo Komendanta Głównego w sprawie podwyżek]236 kB