Rząd przyjął założenia do projektu budżetu państwa na 2016 r.

Deficyt 55 mld zł, 1,4 mld zł na zasiłki dla emerytów, 2 mld zł dla budżetówki.
Wzrost PKB w wysokości 3,8 proc., inflacja 1,7 proc. oraz jednocyfrowe bezrobocie (9,8 proc.) to główne założenia do projektu ustawy budżetowej na rok 2016, które rząd przyjął 9 czerwca 2015 r. to zasługa m.in. silnego eksportu, wynikającego z wysokiej konkurencyjności polskich przedsiębiorstw i ich aktywności na głównych rynkach eksportowych i inwestycji. Te tendencje powodują wzrost popytu na pracę i spadek stopy bezrobocia, co wpływa na poprawę sytuacji na rynku pracy. W efekcie rośnie też konsumpcja prywatna.

W założeniach do projektu budżetu przewiduje się, że w 2016 r. nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniesie 3,8 proc., a przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej wzrośnie o 0,8 proc. (wobec 0,9 proc. w br.). Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec 2016 r. roku ma wynieść 9,8 proc. wobec przewidywanego wskaźnika w wysokości 10,5 proc. na koniec br.

PKB ma wzrosnąć o 3,8 proc. (po wzroście o 3,4 proc. w tym roku), średnioroczna inflacja wyniesie 1,7 proc. (wobec przewidywanej deflacji na poziomie 0,2 proc. w 2015 r.), natomiast przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wzrośnie nominalnie o 3,6 proc. (realnie o 1,9 proc.) i wyniesie 4 tys. 55 zł.

W 2016 r. przewiduje się przeznaczyć dodatkowe środki na wynagrodzenia dla grup pracowniczych, które – co do zasady – od 2010 r. były objęte „zamrożeniem". W konsekwencji dodatkowe koszty dla budżetu państwa wyniosą około 2 mld zł.

Rząd ma przedstawić do 15 czerwca br. Komisji Trójstronnej do spraw Społeczno-Gospodarczych propozycje wskaźników makroekonomicznych związanych z przygotowaniem budżetu.

Źródło: Ministerstwo Finansów