Honorowy Członek NSZZ FSG

Zgodnie z § 16 ust. 2 Statutu NSZZ FSG za zasługi dla NSZZFSG w szczególnie uzasadnionych przypadkach za działalność na rzecz reprezentowanego przez związek środowiska, Krajowa Komisja Wykonawcza z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Oddziałowego, nadaje honorowe członkostwo.

Honorowym Członkiem może zostać osoba, która wykazała szczególne zasługi na rzecz reprezentowanego przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy SG  środowiska i prowadzoną działalność a w szczególności:

  • wieloletnią aktywną działalność we władzach i organach związku,
  • reprezentowanie NSZZFSG w innych organizacjach krajowych i międzynarodowych,
  • szczególne osiągnięcia w realizacji celów statutowych NSZZFSG,
  • promowanie i wspomaganie działań i przedsięwzięć NSZZFSG w organach administracji państwowej

Aktorzy z serialu "Wataha" Honorowymi Członakami NSZ ZFSG

W dniu 15 maja w Przemyślu w trakcie uroczystości centralnych obchodów 24. rocznicy powołania Straży Granicznej, w których uczestniczyła Minister Spraw Wewnętrznych Teresa Piotrowska, Sekretarz Stanu w MSW Piotr Stachańczyk, Komendant Główny Straży Granicznej gen. dyw. SG Dominik Tracz wraz z zastępcami, kadra kierownicza SG oraz zaproszeni goście, Przewodniczący KKW NSZZ FSG Mariusz Tyl nadał Arturowi Kowalewskiemu, Bartłomiejowi Topie i Leszkowi Lichocie tytuł honorowego członka Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Leszek Lichota ,,Rebrow” i Bartłomiej Topa ,,Grzywa” wystąpili w serialu ,,Wataha”, którego akcja dzieje się w Bieszczadach w środowisku funkcjonariuszy Straży Granicznej. Współscenarzystą i producentem pierwszej polskiej oryginalnej produkcji – HBO „Wataha”, najlepiej oglądanego w 2104 r. serialu HBO Polska, nominowanego w 2015r. do Polskiej Nagrody Filmowej Orły,
w kategorii Najlepszy Filmowy Serial Telewizyjny był Artur Kowalewski.

Serial Wataha wyreżyserowali Michał Gazda i Kasia Adamik. W produkcji ponadto wystąpili: Magdalena Popławska, Aleksandra Popławska, Andrzej Zieliński, Marian Dziędziel, Julia Pogrebińska, Dagmara Bąk i Maciej Mikołajczyk. Za zdjęcia odpowiadał Tomasz Augustynek, za muzykę Łukasz Targosz.

Tytuł honorowego członka NSZZ FSG, zgodnie ze Statutem NSZZ FSG nadaje Krajowa Komisja Wykonawcza NSZZ FSG osobom, które w szczególny sposób reprezentują i propagują środowisko funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Autor zdjęć: mjr SG Jarosław Wtorkiewicz