Warunki nabycia prawa do emerytury mundurowej

W trakcie debat publicznych funkcjonowanie odrębnego systemu emerytalnego dla funkcjonariuszy służb mundurowych i żołnierzy zawodowych również stanowiło przedmiot dyskusji. Odnotowano to w Zielonej księdze. Zwolnienie ze służby w rzeczywistości wiąże się często z kontynuowaniem pracy zawodowej przy jednoczesnym pobieraniu świadczenia. W debatach publicznych wyrażano stanowisko, że funkcjonariusz po 20 czy 25 latach służby jest często zbyt cennym fachowcem, aby z jego wiedzy i doświadczenia rezygnować. Nabycie prawa do emerytury mundurowej w wieku wcześniejszym niż emerytalny nie zawsze jest zasadne. W debatach prezentowano również poglądy dotyczące zachowania dotychczasowych regulacji szczególnych wobec tych grup zawodowych. Natomiast w przypadku funkcjonariuszy, których specyfika pracy nie jest wprost związana ze szczególnymi warunkami służby (np. pracownicy biurowi), należy rozważyć wyłączenie z systemu zaopatrzeniowego i włączenie do systemu powszechnego. Należy jednak zastrzec, że zmiany nie powinny dotyczyć osób, które już rozpoczęły służbę, lecz tylko tych, które rozpoczną karierę zawodową w przyszłości. Ponadto ewentualna decyzja na temat zmian powinna zależeć od ścisłej analizy skutków finansowych dla sektora finansów publicznych.

Załączniki:
Pobierz plik (Biała_księga.pdf)Biała_księga.pdf[ ]439 kB