Pismo Przewodniczącej Forum Związków Zawodowych Doroty Gardias

Pismo Przewodniczącej Forum Związków Zawodowych Doroty Gardias do Przewodniczącej Rady Dialogu Społecznego Pani Henryki Bochniarz dotyczące nieobecności strony rządowej w pracach Rady i jej zespołach.