Projekt ustawy o zmianie ustawy o L-4 przesłany ministrowi

Pismem z dnia 5 lipca 2016' Grupa Robocza Forum Dialogu Społecznego przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji ds. Podsumowania Działania "Ustawy o L-4" przesłała na ręce ministra przyjęty przez Grupę Roboczą projekt ustawy o zmianie wzmiankowanej ustawy.

Grupa Robocza wnosi o podjęcie stosownych prac i przyjęcie przesłanego projektu jako przedłożenia rządowego. Grupa podkreśla w swoim piśmie, że postulowane zmiany są od dawna oczekiwane przez środowisko służb mundurowych.

Załączniki:
Pobierz plik (pismo do Ministra.pdf)pismo do Ministra.pdf[ ]284 kB
Pobierz plik (projekt ustawy.pdf)projekt ustawy.pdf[ ]744 kB