• Start
  • Aktualności
  • Pisma wychodzące

Stanowisko Prezydium Forum Związków Zawodowych

Stanowisko Prezydium Forum Związków Zawodowych
w sprawie żądań organizacji związkowych służb mundurowych zrzeszonych w FZZ 

Forum Związków Zawodowych z najwyższą uwagą i niepokojem obserwuje prowadzone od kilku miesięcy negocjacje strony rządowej z organizacjami związkowymi służb mundurowych zrzeszonymi w Forum Związków Zawodowych, dotyczących zmian systemowych w formacjach mundurowych.
Żądania organizacji związkowych służb mundurowych to nie tylko walka o poprawę warunków pracy i płacy to walka o poprawę bezpieczeństwa obywateli, czyli nas wszystkich.
Dlatego Forum Związków Zawodowych popiera żądania organizacji związkowych służb mundurowych w zakresie:

Załączniki:
Pobierz plik (Stanowisko FZZ - służby mundrurowe.pdf)Stanowisko FZZ - służby mundrurowe.pdf[ ]1216 kB

Czytaj dalej

Poparcie NSZZ FSG dla protestujących pielęgniarek

W Warszawie trwa protest położnych i pielęgniarek. Protestujące żądają wzrostu wynagrodzeń o 1,5 tys. złotych w ciągu 3 lat. Zaproponowane przez ministerstwo zdrowia podwyżki są ich zdaniem za małe. Do protestujących kobiet wyszedł prof. Marian Zembala, który zaproponował podwyżki w wysokości 400 zł przez kolejne cztery lata.
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej solidaryzuje się i utożsamia z postulatami Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. OZZPiP swoją postawą po raz kolejny udowadnia, że  poprawa jakości opieki zdrowotnej jest dla niego nadrzędnym celem.

Załączniki:
Pobierz plik (Poparcie ze strony NSZZ FSG.pdf)Poparcie ze strony NSZZ FSG.pdf[ ]177 kB

Pismo do Komendanta Głównego SG w sprawie projektu Zarządzenia 41

W związku wydaniem przez Pana Komendanta Zarządzenia nr 41 z dnia 19 czerwca 2015 r., zmieniającego zarządzenie w sprawie organizacji i etatów jednostek Straży Granicznej, przesłanego do wiadomości Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej, pragniemy wskazać, co następuje:

- stosownie do art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (dalej: u.z.z.), organizacja związkowa reprezentatywna w myśl ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego ma prawo opiniowania założeń i projektów aktów prawnych w zakresie objętym zadaniami związków zawodowych.

Niezależny Samorządy Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej jest członkiem Forum Związków Zawodowych, posiadającego przymiot organizacji reprezentatywnej, co czyni NSZZ FSG właściwym do opiniowania założeń i aktów prawnych w myśl art. 19 ust. 1 u.z.z.

Załączniki:
Pobierz plik (79-2015.pdf)79-2015.pdf[ ]696 kB

Czytaj dalej

Stanowisko NSZZ FSG do arkusza uzgodnień nr KG.KS-2542/V/15 z dn. 07.08.2015 r.

W odpowiedzi na arkusz uzgodnień nr KG.KS-2542/V/15 z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie uwag do projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych zmieniającego rozporządzenie w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej wnoszę o uwzględnienie uwagi rekomendowanej przez powołany przez NSZZ FSG zespół ds. lotnictwa.

NSZZ FSG wnosi o doprecyzowanie proponowanego brzmienia § 7 ust. 5 o zapis, że dotyczy on wyłącznie stanowisk związanych z obsługą bezzałogowych statków powietrznych Straży Granicznej o masie startowej 25 kg. Wobec pozostałych funkcjonariuszy wykonujących czynności lotnicze jako członek załogi statku powietrznego Straży Granicznej należy pozostawić dotychczasowe brzmienie § 7 ust. 5.

Załączniki:
Pobierz plik (74-2015.pdf)74-2015.pdf[ ]201 kB

Pismo w sprawie uwag do arkusza uzgodnień

W związku z odpowiedzią otrzymaną z Biura Techniki i Zaopatrzenia Komendy Głównej Straży Granicznej w dniu 2 lipca 2015 roku odnośnie nie uwzględnienia uwagi Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej do arkusza uzgodnień nr FAX KG-TZ-42/IV/15 z dnia 3 czerwca 2015 roku dotyczącego projektu zarządzenia Komendanta Głównego Straży Granicznej zmieniającego zarządzenie w sprawie umundurowania specjalistycznego funkcjonariuszy Straży Granicznej wnoszę o uwzględnienie poniższej uwagi Niezależnego:

W załączniku nr 1 do zarządzenia w zestawie nr 4, wprowadzić normy należności umundurowania specjalistycznego dla funkcjonariuszy wykonujących czynności operacyjno-śledcze, poprzez dopisanie w uwagach w: pkt 4 – kominiarka, w pkt 7 – buty taktyczne, w pkt 12 – kurtka realizacyjna oraz w pkt 13 – spodnie realizacyjne „dla funkcjonariuszy Wydziałów Operacyjno-Śledczych oraz wykonujących czynności operacyjno-śledcze w Placówkach”.

Załączniki:
Pobierz plik (63-2015.pdf)63-2015.pdf[ ]407 kB

Czytaj dalej

Uwagi NSZZ FSG do zarządzenia w sprawie umundurowania specjalistycznego

W nawiązaniu do arkusza uzgodnień FAX KG-TZ-42/IV/15 z dnia 3 czerwca 2015 r. dotyczącego projektu zarządzenia Komendanta Głównego Straży Granicznej zmieniającego zarządzenie w sprawie umundurowania specjalistycznego funkcjonariuszy Straży Granicznej, uprzejmie informuję, że Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej wnosi o uwzględnienie poniższej uwagi:

W załączniku nr 1 do zarządzenia w zestawie nr 4, wprowadzić normy należności umundurowania specjalistycznego dla funkcjonariuszy wykonujących czynności operacyjno- śledcze, poprzez dopisanie w uwagach w: pkt 4 – kominiarka, w pkt 7 – buty taktyczne, w pkt 12 – kurtka realizacyjna oraz w pkt 13 – spodnie realizacyjne "dla funkcjonariuszy Wydziałów Operacyjno- Śledczych oraz wykonujących czynności operacyjno-śledcze w Placówkach”.

Załączniki:
Pobierz plik (62-2015.pdf)62-2015.pdf[ ]599 kB

Czytaj dalej