• Start
  • Aktualności
  • Pisma wychodzące

Stanowisko NSZZ FSG do arkusza uzgodnień nr KG.KS-2542/V/15 z dn. 07.08.2015 r.

W odpowiedzi na arkusz uzgodnień nr KG.KS-2542/V/15 z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie uwag do projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych zmieniającego rozporządzenie w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej wnoszę o uwzględnienie uwagi rekomendowanej przez powołany przez NSZZ FSG zespół ds. lotnictwa.

NSZZ FSG wnosi o doprecyzowanie proponowanego brzmienia § 7 ust. 5 o zapis, że dotyczy on wyłącznie stanowisk związanych z obsługą bezzałogowych statków powietrznych Straży Granicznej o masie startowej 25 kg. Wobec pozostałych funkcjonariuszy wykonujących czynności lotnicze jako członek załogi statku powietrznego Straży Granicznej należy pozostawić dotychczasowe brzmienie § 7 ust. 5.

Załączniki:
Pobierz plik (74-2015.pdf)74-2015.pdf[ ]201 kB

Pismo w sprawie uwag do arkusza uzgodnień

W związku z odpowiedzią otrzymaną z Biura Techniki i Zaopatrzenia Komendy Głównej Straży Granicznej w dniu 2 lipca 2015 roku odnośnie nie uwzględnienia uwagi Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej do arkusza uzgodnień nr FAX KG-TZ-42/IV/15 z dnia 3 czerwca 2015 roku dotyczącego projektu zarządzenia Komendanta Głównego Straży Granicznej zmieniającego zarządzenie w sprawie umundurowania specjalistycznego funkcjonariuszy Straży Granicznej wnoszę o uwzględnienie poniższej uwagi Niezależnego:

W załączniku nr 1 do zarządzenia w zestawie nr 4, wprowadzić normy należności umundurowania specjalistycznego dla funkcjonariuszy wykonujących czynności operacyjno-śledcze, poprzez dopisanie w uwagach w: pkt 4 – kominiarka, w pkt 7 – buty taktyczne, w pkt 12 – kurtka realizacyjna oraz w pkt 13 – spodnie realizacyjne „dla funkcjonariuszy Wydziałów Operacyjno-Śledczych oraz wykonujących czynności operacyjno-śledcze w Placówkach”.

Załączniki:
Pobierz plik (63-2015.pdf)63-2015.pdf[ ]407 kB

Czytaj dalej

Uwagi NSZZ FSG do zarządzenia w sprawie umundurowania specjalistycznego

W nawiązaniu do arkusza uzgodnień FAX KG-TZ-42/IV/15 z dnia 3 czerwca 2015 r. dotyczącego projektu zarządzenia Komendanta Głównego Straży Granicznej zmieniającego zarządzenie w sprawie umundurowania specjalistycznego funkcjonariuszy Straży Granicznej, uprzejmie informuję, że Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej wnosi o uwzględnienie poniższej uwagi:

W załączniku nr 1 do zarządzenia w zestawie nr 4, wprowadzić normy należności umundurowania specjalistycznego dla funkcjonariuszy wykonujących czynności operacyjno- śledcze, poprzez dopisanie w uwagach w: pkt 4 – kominiarka, w pkt 7 – buty taktyczne, w pkt 12 – kurtka realizacyjna oraz w pkt 13 – spodnie realizacyjne "dla funkcjonariuszy Wydziałów Operacyjno- Śledczych oraz wykonujących czynności operacyjno-śledcze w Placówkach”.

Załączniki:
Pobierz plik (62-2015.pdf)62-2015.pdf[ ]599 kB

Czytaj dalej