• Start
  • Aktualności
  • Pisma przychodzące

Minister Mariusz Błaszczak do służb: zasługujecie, aby za swój wysiłek dostawać godziwe wynagrodzenie

Minister Mariusz Błaszczak zwrócił się listownie do funkcjonariuszy i pracowników służb podległych MSWiA. Podziękował im za trudną i odpowiedzialną służbę oraz poinformował o podwyżkach, które otrzymają już na przełomie lutego i marca.

Pierwsza transza podwyżek wyniesie średnio 253 zł na etat funkcjonariusza i 250 zł na pracownika cywilnego. Służby otrzymają wypłatę z wyrównaniem od 1 stycznia 2017 r.

Drugi etap podwyżek jest planowany na styczeń 2019 r. W sumie, wynagrodzenie funkcjonariuszy wzrośnie średnio o 609 zł, a pracowników cywilnych o 597 zł.

- To, że mogę przekazać Państwu tą dobrą wiadomość, sprawia mi osobistą satysfakcję. Wierzę, że dzięki wspólnym działaniom możemy sprawić, że nasi rodacy będą czuć się bezpiecznie - napisał minister Błaszczak.

Korzystając z okazji, szef MSWiA zwrócił się do policjantów zapewniając ich, że ustawa dezubekizacyjna obejmie wyłącznie byłych funkcjonariuszy SB, a nie Milicji Obywatelskiej.

Czytaj dalej: www.mswia.gov.pl

Odpowiedź Komendanta Głównego SG

W odpowiedzi na pismo z dnia 15 grudnia br. (sygn. ZG NSZZ FSG-II/226/IX/2016) uprzejmie informuję, iż powołanie zespołu do opracowania propozycji podziału kwot ujętych w "Programie modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020" na wzrost uposażeń funkcjonariuszy w 2017 roku uzależnione będzie od wiążącej decyzji dysponenta części w zakresie sposobu rozdysponowania środków finansowych przewidzianych na omawiany cel.

Załączniki:
Pobierz plik (Zespół ds. podwyżek 2017.pdf)Zespół ds. podwyżek 2017.pdf[ ]2207 kB

Opinie FZZ

Opinia FZZ do projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, a także opinia do projektu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych.

Załączniki:
Pobierz plik (VIII 835 opinia Kodeks pracy.pdf)VIII 835 opinia Kodeks pracy.pdf[ ]419 kB
Pobierz plik (VIII 836 opinia FZZ.pdf)VIII 836 opinia FZZ.pdf[ ]334 kB

Pismo FSSM RP

Członkowie Federacji, realizując zalecenia z posiedzenia Zarządu w dniu 24 listopada 2016 r. skonsultowaliśmy możliwość przeprowadzenia protestu publicznego w sprawie tzw. ustawy duzubekizacyjnej.

Najbardziej medialnym i publicznie zauważonym protestem byłaby pikieta – demonstracja przez środowiska służb mundurowych przed gmachem Parlamentu w Warszawie przy ul. Wiejskiej. Optymalnym rozwiązaniem byłoby przeprowadzenie tej demonstracji w dniu, kiedy Parlament obradowałby w naszej sprawie.

Uzyskaliśmy wstępne wsparcie Niezależnego Samorządnego Związku Policjantów do przeprowadzenia takiej manifestacji – demonstracji.

W związku z powyższym zwracam się o:

  1. Rozpoznanie możliwości udziału członków Waszej organizacji w takiej pikiecie – demonstracji:
  2. Uzyskania pomocy ze strony Związków Zawodowych poszczególnych formacji (Policji, SG,SP,SW )
  3. Określenie liczby osób uczestniczących w tym proteście;

Sprawa jest bardzo pilna i w związku z tym, proszę o cząstkowe informacje do dnia 29 listopada 2016 r.

Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych Rzeczypospolitej Polskiej

Prezydent Zdzisław Czarnecki

Załączniki:
Pobierz plik (Demonstracja.doc)Demonstracja.doc[ ]93 kB