• Start
  • Aktualności
  • Pisma przychodzące

Odpowiedź MSW

Odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych na postulaty zawarte w wystąpieniu Komitetu Protestacyjnego Służb Mundurowych, skierowanym do Prezesa Rady Ministrów Pani Ewy Kopacz, podczas manifestacji przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w dniu 23 lipca 2015 r.

Załączniki:
Pobierz plik (opowiedż na petycję.pdf)opowiedż na petycję.pdf[ ]4700 kB

Poparcie akcji protestacyjnej przez Związki Zawodowe Służby Celnej

Mając na uwadze dążenie Związków Zawodowych działających w Służbie Celnej do objęcia funkcjonariuszy celnych zaopatrzeniowym systemem emerytalnym służb mundurowych zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 marca 2015 roku sygn. akt K39/13, zapewnienia stabilnych warunków pełnienia służby, wyrównania warunków służby w Służbie Celnej w stosunku do pozostałych służb mundurowych, w tym realnego wzrostu uposażenia, Zarząd Zrzeszenia Związków Zawodowych Służby Celnej RP popiera postulaty oraz formy wyrażania protestu przez Komitet Protestacyjny Federacji Służb Mundurowych i deklaruje czynny udział w pikiecie planowanej w Warszawie w dniu 8 października 2015 roku.