• Start
  • Aktualności
  • Pisma przychodzące

Zaproszenie od Prezydenta RP

Przewodniczący NSZZ FSG Mariusz Tyl otrzymał zaproszenie od Prezydenta RP Andrzeja Dudy na uroczystość z okazji Narodowego Święta Trzeciego Maja w 225 rocznicę ustanowienia Konstytucji.

Załączniki:
Pobierz plik (Zaproszenie Prezydent - M. Tyl.pdf)Zaproszenie Prezydent - M. Tyl.pdf[ ]814 kB

Pismo w sprawie nowelizacji ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym

Odpowiedź na pismo NSZZ FSG odnośnie informacji w sprawie nowelizacji ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym  funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej.