• Start
  • Aktualności
  • Pisma przychodzące

Nowy projekt obniżki emerytur

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej  oraz ich rodzin.

Załączniki:
Pobierz plik (obniżkaemerytur _- nowy projekt.pdf)obniżkaemerytur _- nowy projekt.pdf[ ]4314 kB

Odpowiedź w/s emerytur z MSWiA !!!

W odpowiedzi na pismo z dnia ].5 września 2016 r. dotyczące doniesień medialnych na temat ujednolicenia systemów emerytalnych i rekomendacji zmian w systemach służb mundurowych, pragnę Pana poinformować, że MSW|A nie są prowadzone, ani planowane prace legislacyjne związane ze zmianą ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2016 r. poz. 708), zwanej dalej ,,ustawą zaopatrzeniową", w kierunku rzekomego wprowadzenia korekt w emeryturach mundurowych.

Załączniki:
Pobierz plik (IMG_0002.pdf)IMG_0002.pdf[ ]878 kB

Czytaj dalej

Odpowiedź Ministerstwa Finansów

W związku z przekazanym pismem Przewodniczącego Podzespołu problemowego ds. służb mundurowych Rady Dialogu Społecznego z dnia 14 września 2016 r. Nr RDS/1424/09/16, zawierającym prośbę o wyjaśnienie (pytania pana R. Osmyckiego, członka ww. Podzespołu problemowego) niektórych informacji zawartych w piśmie Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2016 r. Nr KSI.0723.10.2016 uprzejmie informuję, iż w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017, przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 28 września 2016 r. i przekazanym do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 30 września 2016 r., zostały zaplanowane środki na realizację programu modernizacji służb mundurowych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz środki na realizację programu modernizacji Służby Więziennej. Szczegółowych informacji w powyższym zakresie powinno udzielić, odpowiednio, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwo Sprawiedliwości. 

Odpowiedź MSWiA na pismo Przewodniczącego FZZ SM

W odpowiedzi na pismo z dnia 5 września 2016 roku (sygn. FZZSM-l-06/16), dotyczące prośby o spotkanie w sprawie podjęcia dyskusji o strukturze podziału i alokacji środków zaplanowanych w ramach projektu ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020", pragnę poinformować, że przywołane zagadnienia były przedmiotem dyskusji podczas posiedzeń Grupy roboczej ds. ostatecznego kształtu ustawy modernizacyjnej na lata 2017 — 2020, powołanej przy Forum Dialogu Społecznego przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji, w której skład wchodzą również przewodniczący związków zawodowych należących do Federacji, reprezentujących funkcjonariuszy i pracowników służb nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Załączniki:
Pobierz plik (federacja skan 22.09.pdf)federacja skan 22.09.pdf[ ]40 kB

Czytaj dalej

Pismo z MSWiA

Pismo w sprawie wyznaczenia przedstawiciela resortu do prac w Podzespole problemowym ds. służb mundurowych, informujące że stałym przedstawicielem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji będzie Pan Jarosław Zieliński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.  

Załączniki:
Pobierz plik (Pismo do Pana Mariusza Tyl.pdf)Pismo do Pana Mariusza Tyl.pdf[ ]192 kB