• Start
  • Aktualności
  • Komunikaty

Komunikat ze spotkania w MSW 10.04.2015

W dniu 10 kwietnia 2015 r. w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych odbyło się spotkanie Piotra Stachańczyka Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych z przedstawicielami Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz kierownictwa Straży Granicznej.

W trakcie spotkania poruszono kwestie związane m.in. z postulatem wzrostu uposażeń funkcjonariuszy, zgłoszonych uwag do projektu ustawy o zmianie ustawy o Straży Granicznej, funkcjonowania rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 września 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej, stosowania w Straży Granicznej ustawy o tzw. ,,l4" oraz bieżącej sytuacji w Straży Granicznej.

Czytaj dalej

Komunikat z posiedzenia KKW NSZZ FSG z 10.04.2015

W dniu 10 kwietnia 2015 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie KKW NSZZ FSG, w trakcie którego omówiono bieżącą sytuację w poszczególnych Zarządach Oddziałowych i Uczelnianych NSZZ FSG oraz dokonano oceny merytorycznej odpowiedzi przygotowanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych do zgłoszonych przez NSZZ FSG uwag do projektu ustawy o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw. NSZZ FSG z zadowoleniem przyjął do wiadomości uwzględnienie jego stanowiska w kwestii odstąpienia od propozycji wprowadzenia zróżnicowanego systemu delegowania funkcjonariuszy Straży Granicznej ze względu na miejsce pełnienia służby. NSZZ FSG podtrzymuje swoje stanowisko wyrażone w piśmie z dnia 23 marca 2015 r., że wprowadzenie nowego rodzaju umundurowania funkcjonariuszy Straży Granicznej jest zasadne. Jednak nie może być finansowane w zaproponowanej formie. Na ten cel powinny być zabezpieczone dodatkowe środki z budżetu państwa, a decyzja ta musi być dogłębnie przeanalizowana i skalkulowana.

Czytaj dalej

Komunikat ws. dodatków za wysługę lat

W dniu 17 marca 2015 r., wpłynęła do NSZZ FSG informacja o podpisaniu rozporządzenia ws. dodatków za wysługę lat. Podpisane przez Panią Teresę Piotrowską — Minister Spraw Wewnętrznych rozporządzenie przewiduje wzrost dodatków i stawek za długoletnią służbę dla funkcjonariuszy Policji i Straży Granicznej. Długo na ten fakt czekaliśmy.
Obecnie funkcjonariusze Straży Granicznej po 20 latach służby za każdy kolejny rok pracy otrzymywali dodatek w wysokości 0,5 proc, uposażenia zasadniczego. Przy czym po 30 latach pracy dodatek nie mógł przekroczyć 25 proc. wysokości uposażenia. Po wejściu w życie rozporządzenia po 20 latach służby, za każde dwa lata pracy otrzymają dodatek w wysokości 2 proc. uposażenia zasadniczego; do wysokości 32 proc. (taka wysokość dodatku będzie przeznaczona dla funkcjonariuszy po 32 latach służby). Ci, którzy dłużej zostaną w służbie, po 35 latach służby dostaną dodatek w wysokości 35 proc. uposażenia zasadniczego, Istotne jest to, że wprowadzone zmiany obowiązywać będą od dnia 1 stycznia 2015 r. Rozporządzenia czeka jeszcze na podpis szefa Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Załączniki:
Pobierz plik (2015-03-18.pdf)2015-03-18.pdf[ ]445 kB

Czytaj dalej