• Start
  • Aktualności
  • Komunikaty

Podziękowania

Przewodniczący KKW NSZZ FSG składa serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom dzisiejszej pikiety i osobom pełniącym wartę w Miasteczku Mundurowym, za czynny udział w walce o nasze prawa. 

Media o Pikiecie służb mundurowych

Oprócz TVP INFO oraz Informacyjnej Agencji Radiowej, komunikat, na którym opiera się większość doniesień agencyjnych wydała Polska Agencja Prasowa. Niezależne wywiady z rozpoczęcia i zakończenia pikiety nadała TVP INFO. W pierwszym wystąpił wiceprzewodniczący ZG NSZZ Policjantów Józef Partyka, w drugim przewodniczący Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej - Mariusz Tyl.

Czytaj dalej

Pikieta - Komunikat Organizacyjny

Zamieszczamy Komunikat Organizacyjny pikiety protestacyjnej służb mundurowych, która odbędzie się 8 października 2015 r. przed gmachem Sejmu i Senatu RP.

Czytaj dalej

XII Sprawozdawczy Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ FSG

W dniach 23 – 24 września 2015 r. w m. Serock k. Warszawy odbył się XII Sprawozdawczy Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ FSG. Obecni na Zjeździe Delegaci dokonali wyboru składu Prezydium XII Zjazdu. Przewodniczącym Zjazdu wybrano Tomasza Deszcza. Ponadto do Prezydium Zjazdu wybrano: Sebastian Dobrowolskiego, Jarosława Żagunia, Kryspina Żytkowicza oraz Adama Cyborta. Do Komisji Mandatowej wybrano: Janusza Bochniarz, Rafała Skrabę, Jacka Cytrynowicza oraz Fryderyka Studzińskiego.  Do Komisji Uchwał i Wniosków wybrano: Marcina Dmitruka, Ireneusza Tokarza oraz Dariusza Rubacha.

Czytaj dalej

KOMUNIKAT KOMITETU PROTESTACYJNY SŁUŻB MUNDUROWYCH

30 września 2015 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Komitetu Protestacyjnego Służb Mundurowych, w którego skład wchodzą związki zawodowe reprezentujące funkcjonariuszy i pracowników Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Służby Celnej i Biura Ochrony Rządu. Podczas posiedzenia ustalono, że zgodnie ze stanowiskiem Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych i Zarządu Głównego NSZZ Policjantów, w dniach 5-8 października 2015 roku nastąpi dalsza część akcji protestacyjnej. Od godziny 12.00 w dniu 5 października pod Sejmem RP rozpocznie swoje funkcjonowanie "miasteczko mundurowe", w którym w systemie rotacyjnym pełnić będą dyżury reprezentanci wszystkich organizacji zgodnie z harmonogramem zaproponowanym przez ZG NSZZ Policjantów.

Sprawa pozwu zbiorowego funkcjonariuszy Służby Więziennej jest nadal otwarta

Zbigniew Głodowski - Reprezentant funkcjonariuszy Służby Więziennej uczestniczących w pozwie zbiorowym przeciwko Skarbowi Państwa w związku z brakiem waloryzacji wynagrodzeń w latach 2009 i 2010 z prawem przechodzącym na lata 2011 i 2012. Pismo kierowane do funkcjonariuszy SW i do informacji członków Mazowieckiej Federacji

Koleżanki i Koledzy

W dniu 23 stycznia 2013 r. 221 funkcjonariuszu Okręgu Warszawskiego złożyło pozew o wypłacenie nieotrzymanej waloryzacji w 2009 i 2010 r. z prawem przechodzącym na następne lata. Nasze roszczenie obejmuje okres od 01 stycznia 2009 do 31 października 2012 r. Aby nie ograniczać się wyłącznie do własnego środowiska przygotowaliśmy możliwość dla funkcjonariuszy w całej Polsce. Oczywiście dla tych, którzy chcieli w ten pozew wejść i podjęli razem z nami ryzyko. W 20014 r. włączyło się 620 funkcjonariuszy z całej Polski. W październiku 2014 r. gotowe były dokumenty tych uczestników. W tym momencie pojawił się dylemat.

Czytaj dalej

W przyszłym tygodniu spotkanie w sprawie podwyżek

Z polecenia Ministra Grzegorz Karpińskiego i w związku z planowanym spotkaniem Kierownictwa Resortu w przyszłym tygodniu, w sprawie realizacji podwyżek uposażeń funkcjonariuszy od 1 stycznia 2016 r., Departament Budżetu zwrócił się do Komendanta Straży Granicznej z prośbą o przedstawienie propozycji rozwiązań podwyższenia uposażeń. Propozycje mają zostać przesłane do dnia 16 września 2016 r. W przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 7 września 2015 projekcie ustawy budżetowej na rok 2016 ujęto kwotę umożliwiającą podwyższenie uposażeń o 4,61% tj. o 188 zł na 1 etat.

Czytaj dalej

Spotkanie w Biurze Finansów KG SG w sprawie L4

14 września 2015 odbyło się spotkanie z Dyrektorem BF płk SG Zdzisławem Solawą i przedstawicielami Biura Finansów KG SG w sprawie oceny funkcjonowania w Straży Granicznej systemu rozliczania zwolnień L4. W spotkaniu ze strony NSZZ FSG uczestniczyli Przewodniczący Mariusz Tyl i Wiceprzewodniczący Marcin Kolasa. Przedstawiciele Związku krytycznie ocenili sposób rozdziału środków finansowych z tytułu zwolnień. Głównym problemem są przedłużające się procedury, jak również różne podziały środków w poszczególnych jednostkach organizacyjnych.

Czytaj dalej

Komunikat z posiedzenia KKW NSZZ FSG w dniu 8.09.2015

W dniu 8 września 2015 r. obyło się posiedzenie Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ FSG, w którym uczestniczyli: komendant główny SG gen. dyw. SG Dominik Tracz wraz z zastępca komendanta głównego Straży Granicznej – gen. bryg. SG Markiem Borkowski oraz Piotr Kumięga - Prezes EKU Spółka z o.o wraz z współpracownikami.
Na wniosek Przewodniczącego KKW NSZZ FSG uczestnicy posiedzenia uczcili pamięć zmarłego kol. Andrzeja Stańca - Przewodniczącego ZO NSZZ FSG przy Nadbużańskim OSG w Chełmie minutą ciszy. Następnie dokonano podsumowania bieżącej działalności i dotychczasowych działań KKW NSZZ FSG w kwestii wzrostu uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Czytaj dalej