• Start
  • Aktualności
  • Komunikaty

Wizyta

W dnia 8-9 lutego 2017 roku na zaproszenie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej gościła delegacja hiszpańskiego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Policji CEP Confereracio Espanola de Policia, którego członkowie są odpowiedzialni za ochronę granic Hiszpanii i granic zewnętrznych UE.

Wizyta miała na celu przedstawienie gościom roli Straży Granicznej w procesie zapewnienia bezpieczeństwa państwa i ochrony granicy państwowej a także nawiązanie współpracy pomiędzy NSZZ FSG a Związkiem Zawodowym Funkcjonariuszy Policji CEP Confereracio Espanola de Policia.

Czytaj dalej

Podwyżki dla funkcjonariuszy służb

Minister Mariusz Błaszczak podpisał rozporządzenia, które podnoszą wynagrodzenie policjantów, strażaków oraz funkcjonariuszy Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu. Podwyżka wyniesie przeciętnie 253 zł na każdy etat i obowiązuje od 1 stycznia tego roku.

Rozporządzenia podwyższają dodatek za stopień bądź uposażenie zasadnicze. Wzrosną również inne składniki uposażenia. Po uwzględnieniu wszystkich zmian oznacza to, że przeciętne wynagrodzenie funkcjonariusza w praktyce wzrośnie o 253 zł miesięcznie. Podwyżki obowiązują od początku roku, dlatego 1 marca funkcjonariusze dostaną również wyrównanie podwyżek za styczeń i luty.

Czytaj dalej

Podzespół problemowy ds. służb mundurowych RDS - Komunikat

W dniu 31 stycznia 2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie Podzespołu problemowego ds. służb mundurowych Rady Dialogu Społecznego pod przewodnictwem Mariusza Tyla (FZZ).

W punkcie dotyczącym omówienia Ustawy o L-4" - przedstawiciel MSWiA poinformował, że główne zmiany będą dotyczyły:

  • rozliczania w 100% pierwszych 30 dni zwolnienia lekarskiego,
  • środki z tytułu oszczędności na wynagrodzeniach z powodu zwolnienia lekarskiego, będą przekazywane bezpośrednio na fundusz nagród bez dodatkowego subkonta tj. do wspólnego podziału,
  • w przypadku nie dostarczenia zwolnienia lekarskiego do pracodawcy
    w ustawowym terminie potrącana będzie kwota od wynagrodzenia
    w wysokości 25% „dniówki” za każdy dzień  po 8 dniu od wystawienia  zwolnienia,
  • w celu doprecyzowania zasad określania zwolnienia lekarskiego jako zwolnienie w związku ze służbą czy też bez związku ze służbą zaproponowana zostanie nowelizacja ustawy o komisjach lekarskich (z 24 XI 2014r.) gdzie „wpisany” zostanie cały nowy Rozdział V, który nada stosowne kompetencje komisjom lekarskim.

Ponadto przedstawiciele resortu poinformowali, że ww. projekt ustawy znajdzie się w najbliższych dniach na stronie internetowej BIP MSWiA.

Czytaj dalej

Pismo do Pani Premier

W związku z opublikowanym w dniu 18 stycznia 2016 r. przez portal gazeta.pl artykułem pt.: ,,Emerytury mundurowych”, w imieniu Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych, reprezentujących funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Służby Celnej, zwracam się z prośbą o udzielenie w trybie pilnym informacji czy Rząd planuje dokonać zmiany systemu emerytalnego służb mundurowych poprzez pozbawienie funkcjonariuszy pracujących w warunkach niezagrażających życiu i zdrowiu ,,wszelkich przywilejów emerytalnych” w kierunku zgodnym z ustaleniami tzw. przeglądu emerytalnego ZUS opisanym w ww. tekście. Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych zwraca uwagę, że pojawiające się po raz kolejny informacje dotyczące zmiany systemu emerytalnego służb mundurowych negatywnie wpływają na emocje oraz atmosferę w służbach. Ich skutkiem mogą być kolejne masowe odejścia ze służby doświadczonych i profesjonalnie wyszkolonych funkcjonariuszy, którzy każdego dnia stoją na straży bezpieczeństwa państwa i jego obywateli. Służby mundurowe swoją postawą niejednokrotnie już udowodniły m.in. podczas Szczytu NATO i Światowych Dni Młodzieży, że wszelkie środki związane z ich stabilnym i spokojnym funkcjonowaniem zwracają się w sposób niewymierny dla państwa i społeczeństwa.

Czytaj dalej

„Gazeta Wyborcza” mija się z prawdą. MSWiA nie prowadzi prac nad zmianami w systemie emerytalnym służb mundurowych

Nawiązując do artykułu w „Gazecie Wyborczej”, autorstwa redaktora Leszka Kostrzewskiego, który ukazał się 18.01.2017 r. informujemy, że MSWiA nie prowadzi i nie planuje prowadzić żadnych prac związanych ze zmianami w systemie emerytalnym służb mundurowych podległych resortowi.

W związku z powyższym, zwracamy się z uprzejmą prośbą o sprostowanie wskazanych powyżej nieprawdziwych informacji, które wprowadzają w błąd opinię publiczną i apelujemy o dochowanie szczególnej staranności przy redakcji materiałów prasowych. Prosimy również o usunięcie ze strony internetowej informacji wskazanych jako nieprawdziwe oraz o nierozpowszechnianie fałszywych informacji zawartych w artykule. 

KOMUNIKAT FZZSM z 10 stycznia 2017 r.

W dniu 10 stycznia 2017 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z udziałem Przewodniczącego KSP NSZZ „Solidarność”. Podczas posiedzenia przeanalizowano i oceniono sytuację powstałą po mających miejsce w ostatnich dniach rozmowach pomiędzy kierownictwami poszczególnych służb a związkami zawodowymi działającymi w MSWiA, które dotyczyły uzgodnienia zasad rozdziału podwyżek uposażeń i wynagrodzeń na 2017 rok.

Czytaj dalej

KOMUNIKAT FZZ SM z dnia 28 grudnia 2016 r.

W dniu 28 grudnia 2016 roku w Warszawie w trybie pilnym odbyło się posiedzenie Prezydium Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych reprezentujących funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Służby Celnej.

Spotkanie w głównej mierze dotyczyło pism Departamentu Budżetu MSWiA zawierające „zalecenia dokonania podwyżek uposażeń polegającej na przeznaczeniu ok. 60% kwoty podwyżki, tj. ok. 150 zł na podwyższenie uposażenia zasadniczego lub dodatku za stopień. Pozostałe ok. 40% tj. ok. 100 zł powinno zostać przeznaczone na podwyższenie uznaniowych składników uposażenia, tj. dodatku motywacyjnego i służbowego.”

Odnosząc się do w/w propozycji/zalecenia MSWiA omówiono szczegółowo rozwiązania, stanowiska i uchwały Związków Zawodowych w ramach poszczególnych formacji, popierając te rozwiązania w zakresie równego podziału tej kwoty.

Czytaj dalej

Podwyżki dla żołnierzy

Mamy dobrą informację dla żołnierzy zawodowych na Mikołaja. Podwyżki ich uposażeń zasadniczych wyniosą od 300 zł dla szeregowego zawodowego do 550 zł dla generałów.  Będą obowiązywać od 1 stycznia 2017 r. 

Jak dowiadujemy się z dobrze poinformowanych źródeł, w ubiegłym tygodniu szef MON Antoni Macierewicz podpisał rozporządzenie w sprawie nowych stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych, które będą obowiązywać od  1 stycznia 2017 r.  Podwyżki wyniosą od 300 zł brutto w przypadku szeregowego zawodowego do 550 zł brutto dla wszystkich stanowisk generalskich. 

Czytaj dalej

KOMUNIKAT FZZSM z 19 grudnia 2016 r.

W dniu 19 grudnia 2016 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych, przy udziale Prezydiów Związków wchodzących w skład Federacji, Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych oraz przedstawicieli Zarządu Głównego NSZZ Policjantów. Spotkanie miało charakter świąteczny i uroczysty związany z 10 rocznicą zintegrowania mundurowego ruchu związkowego i powstania Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych.

Załączniki:
Pobierz plik (2016-12-19-Komunikat Rady FZZ SM.pdf)2016-12-19-Komunikat Rady FZZ SM.pdf[ ]149 kB

Czytaj dalej

Impreza mikołajkowo-choinkowa dla dzieci

18 grudnia 2016r. w przedświąteczną niedzielę w sali kolumnowej KGSG odbyła się impreza mikołajkowo-choinkowa dla dzieci pod hasłem „Bezpieczniej z PZU”. Gości i uczestników witali przedstawiciele organizatorów:

Robert Sudnikowski Przewodniczący Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG przy KGSG, Andrzej Kucharski Przewodniczący Regionu IPA KGSG, oraz pani Ewa Gawron z Zakładowego Zarządu OZZPAR w KGSG.

Odwiedzili nas przedstawiciele sponsorów: panowie Sławomir Miazga z PZU i Marcin Kowalik z EKU oraz dziekan Straży Granicznej ks. Kpt. SG Adam Weremijewicz i kolega Robert Lis Przewodniczący Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG przy NwOSG.

W zabawie wzięło udział prawie 200 osób. W ramach atrakcji zorganizowano kącik zabaw dla maluchów, malowanie twarzy, zabawy z animatorami również na sportowo. Nie zabrakło konkursów plastycznych, budowy tronu, sani i bramy dla Mikołaja. Kulminacyjnym punktem imprezy była wizyta Mikołaja i prezenty.

Czytaj dalej