• Start
  • Aktualności
  • Komunikaty

OŚWIADCZENIE BIURA PRASOWEGO ZG NSZZ POLICJANTÓW

Powrót NSZZ Policjantów w struktury centrali Forum Związków Zawodowych spotkał się z komentarzem Gazety Wyborczej zatytułowanym: "NSZZ Policjantów wstępuje do Forum Związków Zawodowych. Na złość "Solidarności"?." Odpowiedzią na artykuł w GW jest poniższe oświadczenie Biura Prasowego ZG NSZZ Policjantów, zatytułowane: "Uciec od polityki"

Uciec od polityki

Wszechobecność polityki wydaje się nieunikniona. Niepowodzeniem kończą się wszelkie próby rozbicia homologicznej więzi polityki z otaczającym nas światem, ze zjawiskami jakie w tej przestrzeni zachodzą. Sprzymierzeńców w walce z tym zjawiskiem z pewnością nie znajdziemy wśród dziennikarzy, w każdym bądź razie nie wśród tych, którzy zamiast komentować rzeczywistość starają się ją kreować wedle własnej wyobraźni albo na zamówienie wydawcy.
Przykładem błyskotliwej kreatywności wykazała się Pani redaktor Adriana Rozwadowska z Gazety Wyborczej, komentująca dzisiejsze przystąpienie NSZZ Policjantów do Forum Związków Zawodowych – jednej z trzech reprezentatywnych central związkowych.
Doszukując się politycznego uzasadnienia Pani redaktor uznała, że przystąpienie NSZZ Policjantów do Federacji Związków Zawodowych, „to prztyczek w nos dany rządowi i „Solidarności”, która ostatnio z rządem żyje w wielkiej bliskości”. Żeby stwierdzenie nie brzmiało tak dosadnie, Pani redaktor przyozdobiła je efektowną fioryturą w postaci znaku zapytania.
Gratulując dziennikarskiego kunsztu pragniemy wyjaśnić, że decyzja NSZZ Policjantów o wyborze Forum Związków Zawodowych, jako platformy zapewniającej pełną reprezentatywność nie ma nic wspólnego z polityką ani nie jest też gestem wymierzonym przeciwko „Solidarności” czy OPZZ-towi.
Przynależność do jednej z trzech reprezentatywnych central nie może i nie powinno być tłumaczone wrogością bądź niechęcią do pozostałych organizacji. NSZZ Policjantów wielokrotnie współpracował z „Solidarnością” i z OPZZ. Stosunki z tymi organizacjami były przyjacielskie nawet wówczas, kiedy Forum Związków Zawodowych powstawało. A powstało dzięki współpracy z NSZZ Policjantów, który współtworzył tę organizację. Zamierzamy tę współprace kontynuować w przyszłości, w interesie funkcjonariuszy Policji i w interesie wszystkich środowisk pracowniczych, niezależnie od opinii wyrażanych przez niektórych polityków, działaczy związkowych czy dziennikarzy z zacięciem beletrystycznym.
Przystąpienie do Forum Związków Zawodowych jest powrotem w miejsce, w którym byliśmy, jest naprawą błędów, które NSZZ Policjantów popełnił w minionej kadencji, jest miejscem, które NSZZ Policjantów sam tworzył i jest też wolą Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ Policjantów wyrażoną 21 grudnia 2016 r.
Polityka nie służy Policji, nie służy policjantom, ani społeczeństwu. Polityka nie służy też żadnemu związkowi zawodowemu. Nieustannie o tym pamiętając, gorąco apelujemy, aby w nią nas nie mieszano.
Biuro Prasowe ZG NSZZ Policjantów

Odprawa kadry kierowniczej

17 marca w Komendzie Głównej Straży Granicznej odbyła się roczna odprawa kadry kierowniczej SG, w której uczestniczył Sekretarz Stanu w MSWiA Jakub Skiba.

Komendanci oddziałów i ośrodków oraz dyrektorzy biur i zarządów Komendy Głównej Straży Granicznej pod przewodnictwem Komendanta Głównego SG płk. SG Marka Łapińskiego i jego zastępców omówili m.in. wdrażanie nowych rozwiązań w kontroli ruchu granicznego i ochronie granicy państwowej, udział Straży Granicznej w misjach poza granicami kraju i propozycje nowych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania nielegalnej migracji. Poruszone zostały także kwestie związane z udziałem Straży Granicznej w procesie cyfryzacji kraju.

Czytaj dalej

Komunikat

W dniu 17 marca 2017 roku w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się robocze spotkanie z Panią Minister Beatą Kempą. W spotkaniu Federację Związków Zawodowych Służb Mundurowych reprezentowali przewodniczący Krzysztof Hetman i wiceprzewodniczący Czesław Tuła. Spotkanie dotyczyło wystąpienia Federacji ZZ SM do Pani Premier o spotkanie w związku z informacjami o planach Rządu dotyczących zmian warunków otrzymania i wysokości świadczeń emerytalnych i rentowych przez funkcjonariuszy służb mundurowych. Zgodnie z wielokrotnie podkreślaną przez Panią Minister informacją - nie są prowadzone żadne prace w zakresie emerytur służb mundurowych. Stosownie z podziałem zadań i kompetencji to Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, jest właściwym do sporządzenia i prowadzenia takiego projektu, co zgodnie z wcześniej już przekazywanymi informacjami nie jest prowadzone. W imieniu Federacji ZZ SM podtrzymano wniosek o spotkanie z Panią Premier, wskazując na wcześniejsze wystąpienia i wnioski, podkreślając jak dużą destabilizację w służbach powodują takie zapowiedzi. Otrzymaliśmy zapewnienie że Pani Premier została poinformowana o niepokojach i atmosferze jaka pojawiła się po informacjach medialnych na temat zmian emerytalnych dla funkcjonariuszy. Planowane jest również spotkanie w poszerzonym składzie o innych ministrów. Podejmując dyskusję o sytuacji w służbach, skupiono się także na projekcie zmiany ustawy o „L-4", jako projektu praktycznie bez kosztowego, którego wprowadzenie umożliwi zlikwidowanie niekorzystnych rozwiązań wprowadzonych przez poprzedni Rząd dla funkcjonariuszy i żołnierzy przebywających na zwolnieniach lekarskich. Pani Minister zapewniła o przychylności dla wprowadzenia wypracowanych już w tym zakresie rozwiązań, dla wszystkich służb mundurowych i poparcia ich w trakcie planowanych prac rządowych.

Załączniki:
Pobierz plik (2017-03-17-FZZSM-Komunikat.pdf)2017-03-17-FZZSM-Komunikat.pdf[ ]101 kB

Komunikat FZZSM z dnia 14.03.2017

W dniu 14 marca 2017 roku w Warszawie odbyło się zwołane w trybie pilnym posiedzenie Prezydium Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych, podczas którego wypracowano stanowisko dotyczące planów Rządu w sprawie warunków otrzymania i wysokości świadczeń emerytalnych i rentowych przez funkcjonariuszy służb mundurowych.

Reprezentując funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej postanowiono o wystąpieniu do Pani Beaty Szydło Prezesa Rady Ministrów o pilne spotkanie w tej sprawie (pismo + stanowisko w załączeniu).

W związku z podjętymi wcześniej wystąpieniami i działaniami Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych w sprawie ustawy o „L-4”, omówiono ustalenia w ramach Rady Dialogu Społecznego Podzespołu ds. służb mundurowych w temacie włączenia funkcjonariuszy służby więziennej i wojska do zakresu działania powyższej ustawy. Włączenie tych służb do projektu ustawy nastąpi w momencie uzgodnień międzyresortowych przez właściwych Ministrów. Aktualne pozostają wszystkie dotychczasowe stanowiska i wystąpienia Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych w sprawie likwidacji niekorzystnych rozwiązania dla funkcjonariuszy i żołnierzy przebywających na zwolnieniach lekarskich.

Ustalono termin posiedzenia Rady Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych, które odbędzie się w dniu 06 kwietnia 2017 roku w Warszawie.

Załączniki:
Pobierz plik (komunikat.pdf)komunikat.pdf[ ]610 kB
Pobierz plik (pismo.pdf)pismo.pdf[ ]2352 kB

Czytaj dalej

PILNE !!!

W związku z ostatnimi doniesieniami medialnymi, dotyczącymi słów Ministra Morawieckiego w kwestii zmian w emeryturach mundurowych, Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych zwołuje pilne posiedzenie.

Bieg Piastów

5 marca 2017 r. na Polanie Jakuszyckiej funkcjonariusze Straży Granicznej rywalizowali ze sobą podczas XI Mistrzostw SG w Narciarstwie Biegowym w ramach 41. Biegu Piastów. W kalendarzu imprez sportowych organizowanych pod patronatem Komendanta Głównego Straży Granicznej od 11 lat odbywają się Mistrzostwa Straży Granicznej w Narciarstwie Biegowym. W tym roku do sportowej rywalizacji na dystansie 16 km stanęło 36 funkcjonariuszy z oddziałów, ośrodków szkolenia SG oraz Komendy Głównej SG, by walczyć o cenne nagrody. W klasyfikacji drużynowej zwyciężyła reprezentacja Bieszczadzkiego Oddziału SG. Na drugim stopniu podium stanęli reprezentanci Nadodrzańskiego Oddziału SG. Trzecie miejsce wywalczyła drużyna ze Śląskiego Oddziału SG.

Autor: Beata Czarniecka – Serafin

Ze strony http://www.oss.strazgraniczna.pl/oss/aktualnosci/21206,XI-Mistrzostwa-Strazy-Granicznej-w-Narciarstwie-Biegowym.html

Stanowisko FZZ SM

Stanowisko Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych w/s zamiaru wprowadzenia pluralizmu związkowego w Policji

W nawiązaniu do informacji dotyczących zmiany przepisów dotyczących zawiązków zawodowych policjantów (pismo MSWiA nr DPP-OP-0231-19/2016 z dnia 15 lutego 2017 roku) oraz po zapoznaniu się z doniesieniami prasowymi na temat zamiaru wprowadzenia pluralizmu związkowego w Policji, działając w imieniu swoich Organizacji pragniemy wyrazić sprzeciw wobec tego pomysłu.

Polska, jako kraj konstytucyjnie gwarantujący swobody obywatelskie, w tym prawo do zrzeszania się w związkach zawodowych, do tego typu państw niewątpliwie należy. Nie oznacza to jednak, że swobody związkowe w pewnych obszarach działalności państwa nie mogą być częściowo ograniczone. Na taką możliwość wskazuje ratyfikowana przez Polskę konwencja Międzynarodowej Organizacji Pracy nr 151, która dopuszcza możliwość swobód związkowych w siłach zbrojnych i w Policji, gdzie obowiązki pracownicze (obowiązki służbowe funkcjonariuszy) charakteryzuje wysoki stopień poufności oraz zapisy w ustawach pragmatycznych poszczególnych służb.

Na tej właśnie podstawie w polskiej Policji, Straży Granicznej oraz Służbie Więziennej zdecydowano się na to, aby w każdej z tych formacji funkcjonował tylko jeden związek zawodowy i żaden z nich nie mógł posiadać prawa do strajku. Z takimi ograniczeniami każda z tych formacji funkcjonuje od początku swojego istnienia do dnia dzisiejszego. Uważamy więc, że wprowadzenie w Policji – a w dalszej kolejności, być może, i w Straży Granicznej oraz w Służbie Więziennej – pluralizmu związkowego utrudniłoby w znacznym stopniu realizację zadań do jakich te formacje zostały powołane. Niepokój Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych wzbudza również podmiot, od którego pochodzi inicjatywa utworzenia nowych organizacji związkowych w Policji. Wzbudza to uzasadnione obawy, że powstanie nowych organizacji związkowych leży w interesie władz państwowych, czyli że organizacje powstałe w tych okolicznościach stałyby po stronie pracodawcy, a nie pracowników. Tego rodzaju inicjatywa zamiast więc wzmacniać i „zapewnić większą reprezentatywność policjantów pełniących służbę na różnych stanowiskach w poszczególnych rodzajach służb(...),powoduje rozbicie i fragmentację strony społecznej, w istocie poważnie tą siłę osłabiając. Organizacje stworzone w tych okolicznościach, stałyby by się prawdopodobnie stronnicze i łatwe do manipulowania gdzie funkcjonariusz i ochrona jego praw indywidualnych i zbiorowych była by na drugim planie. W naszej ocenie propozycje sugerowane w piśmie MSWiA nie mają odzwierciedlenia w rzeczywistości a wręcz przeciwnie osłabiają i mogą działać szkodliwie w całym środowisku służb mundurowych.

Komunikat FZZ SM z 23 lutego

W dniu 23 lutego 2017 roku w biurze Zarządu Głównego NSZZ Policjantów w Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z udziałem Przewodniczącego Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych, reprezentujących funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Służby Celnej.

Spotkanie rozpoczęto od podsumowania przebiegu rozmów i realizacji podwyżek uposażeń przewidzianych w ramach ustawy modernizacyjnej na lata 2017-2020 dla służb mundurowych (dwie ustawy MSWiA i MS). Regulacje te zostały przeprowadzone w poszczególnych służbach, zgodnie z zasadami rozdziału i uzgodnieniami zawartymi w porozumieniach podpisanych we wszystkich formacjach z właściwymi związkami zawodowymi (informacje na stronach www).

Załączniki:
Pobierz plik (2017-02-23-PrezydiumFZZSM-Komunikat.pdf)2017-02-23-PrezydiumFZZSM-Komunikat.pdf[ ]121 kB

Czytaj dalej

K O M U N I K A T

Dnia 16.02.2017 roku w Warszawie, odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego NSZZ FSG, podczas którego omówiono bieżące sprawy NSZZ FSG i podjęto uchwały m.in.
w zakresie:

  • zasad podziału środków finansowych przewidzianych na uznaniowy charakter dodatku funkcyjnego i dodatku służbowego w Straży Granicznej w 2017 roku a związanych z podwyżką uposażeń wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 roku „Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020”. Zarząd Główny NSZZ FSG w podjętej uchwale postanowił przyjąć propozycję podziału wzrostu dodatków funkcyjnych i służbowych funkcjonariuszy Straży Granicznej w 2017 roku na zasadach:
  1. kwota wzrostu dodatku funkcyjnego i dodatku służbowego (średnio 23 zł) ma zostać rozdysponowana na stałe,
  2. w związku ze wzrostem podstawy naliczenia minimalnego i maksymalnego dodatku funkcyjnego i dodatku służbowego w pierwszej kolejności zabezpieczyć wzrost dodatku funkcyjnego i dodatku służbowego co najmniej do kwoty minimalnej wynikającej z 10% podstawy naliczenia,
  3. podwyżką dodatku funkcyjnego i dodatku służbowego powinno zostać objętych co najmniej 50% i nie więcej niż 60 % stanu osobowego funkcjonariuszy,
  4. minimalna kwota wzrostu dodatku funkcyjnego i dodatku służbowego nie powinna być mniejsza niż 20 zł i większa niż 60 zł.

Czytaj dalej