• Start
  • Aktualności
  • Informacje z prasy

Tymczasowe przywrócenie kontroli w liczbach

Od 4 do 7 lipca Straż Graniczna skontrolowała na kierunku wjazdowym do Polski ponad 290 tysięcy osób, w tym na granicy wewnętrznej UE - w ramach tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej – ponad 63 tysiące.

W pierwszych czterech dobach obowiązywania tymczasowo przywróconej kontroli granicznej na granicy wewnętrznej skontrolowano łącznie ponad 63,2 tysiąca osób i prawie 20 tysięcy środków transportu, w tym:

  • na granicy z Republiką Czeską – ponad 6,2 tys. osób i 2,6 tys. środków transportu,
  • na granicy z Republiką Federalną Niemiec – prawie 6 tys. osób i blisko 2,5 tys. środków transportu,
  • na granicy z Republiką Litewską – ponad 2,8 osób i ponad 1,1 tys. środków transportu,
  • na granicy z Republiką Słowacką – ponad 8 tys. osób i ponad 3,2 tys. środków transportu,
  • w portach morskich i lotniczych stanowiących granicę wewnętrzną w rozumieniu kodeksu granicznego Schengen – ponad 40,2 tys. osób i 770 środków transportu.

Od 4 do 7 lipca na wszystkich odcinkach granicy skontrolowano w sumie ponad 290 tysięcy osób, a wjazdu do Polski odmówiono 2,2 tys. osobom.

W ramach tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej na granicy wewnętrznej z powodu EURO 2012 (04.06.-01.07.2012) przeprowadzono 28 980 odpraw w osobowym ruchu granicznym przy wjeździe do Polski. Od 8 do 23 listopada 2013 r., czyli w czasie tymczasowo przywróconej kontroli granicznej na czas trwania szczytu klimatycznego, 33 670 osób.

Służby gotowe do zabezpieczenia Szczytu NATO

Komendanci Główni Policji, Straży Pożarnej, Straży Granicznej, a także szef Biura Ochrony Rządu, przedstawili ministrowi Mariuszowi Błaszczakowi stan gotowości swoich formacji do zabezpieczenia szczytu NATO. W ramach przygotowań funkcjonariusze służb podległych MSWiA odbywali serię specjalistycznych ćwiczeń, przygotowywali plany współdziałania i kompletowali sprzęt niezbędny do prawidłowej ochrony wizyty głów państw. Jednymi z ćwiczeń przygotowujących do szczytu NATO były działania o kryptonimie BASTION, zorganizowane przez Komendę Główną Policji na terenie Stadionu Narodowego.

Czytaj dalej

Polska straż graniczna ze wsparciem z funduszy norweskich

Fundusze norweskie przeznaczyły 10 mln € na wzmacnianie współpracy w obszarze Schengen oraz na zwalczanie przestępczości transgranicznej i zorganizowanej.

Strzegąc najdłuższej lądowej granicy Unii Europejskiej, polskie organy ścigania mają do czynienia z wieloma wyzwaniami, w tym przemytem, handlem ludźmi i innymi rodzajami przestępczości zorganizowanej. Według Europolu, Polska pozostaje wciąż obszarem tranzytu nielegalnych towarów w Europie i bazą dla wielu grup przestępczych o zasięgu międzynarodowym.

Źródło: Ambasada Norwegii

Szef MSWiA: Granice naszego kraju są strzeżone w sposób profesjonalny

Dzisiaj w nocy przywróciliśmy kontrole na naszej granicy w ramach strefy Schengen (…) Zostało powołanych 260 mobilnych punktów kontroli. Chodzi o bezpieczeństwo, jest to działanie standardowe – powiedział minister Mariusz Błaszczak podczas wizyty w punkcie kontroli granicznej w Kołbaskowie.

Od 4 lipca  w związku ze Światowymi Dniami Młodzieży i Szczytem NATO w Polsce wprowadzono tymczasową kontrolę na granicach wewnętrznych Schengen tj. z Czechami, Niemcami, Litwą, Słowacją oraz w portach morskich i lotniczych stanowiących granicę wewnętrzną strefy Schengen. Kontrola będzie trwała do 2 sierpnia 2016 r. Również od 4 lipca zawieszony został mały ruch graniczny na granicy z Ukrainą i Rosją. Względy są identyczne. Chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa podczas szczytu NATO i Światowych Dni Młodzieży.

Czytaj dalej

Tymczasowa kontrola graniczna – podpisane przez Ministra SWiA rozporządzenie weszło w życie

21 czerwca weszło w życie podpisane 1 czerwca przez Ministra SWiA rozporządzenie dotyczące wprowadzenia tymczasowej kontroli na granicach wewnętrznych Schengen tj. z Czechami, Niemcami, Litwą, Słowacją oraz w portach morskich i lotniczych, stanowiących granicę wewnętrzną strefy Schengen.

Kontrola graniczna osób przekraczających granicę państwową będzie przywrócona od 4 lipca do 2 sierpnia. Podobne rozwiązanie zastosowano w Polsce podczas Euro 2012. 

Czytaj dalej

Szczyt NATO: 26 zł za każdą nadgodzinę

Ekwiwalenty za dłuższą służbę żołnierzy i funkcjonariuszy, zakaz spontanicznych zgromadzeń w Warszawie od 7 do 10 lipca oraz uprawnienie BOR do zapisu obrazu i dźwięku - przewiduje nowelizacja specustawy na szczyt NATO, którą podpisał prezydent Andrzej Duda.

O tym, że prezydent podpisał w środę ustawę, poinformowała w czwartek jego kancelaria. Jest to nowelizacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych ze szczytem Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Warszawie, która została uchwalona w marcu.

Czytaj dalej

Gazetaprawna.pl: Mariusz Tyl sceptycznie nastawiony do propozycji resortu

Sceptycznie nastawiony do propozycji resortu jest także Mariusz Tyl, przewodniczący Krajowej Komisji Wykonawczej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej. – Nie spełnia naszych oczekiwań. Co więcej, projekt ustawy określa wyłącznie wysokość średnich podwyżek. W praktyce oznacza to, że kapral pilnujący zewnętrznej granicy Unii Europejskiej dostanie na konto kilka złotych, zaś oficer pracujący przy biurku wielokrotnie więcej. A w wyliczeniach średniej wszystko będzie się zgadzać – dodaje Mariusz Tyl.

Związkowcy podkreślają, że zaproponowane podwyżki nie zahamują odchodzenia z formacji najlepszych fachowców.

Źródło: gazetaprawna.pl

Celnicy nie chcą wylecieć na bruk

Celnicy protestują przeciwko likwidacji Izby Celnej. Jak mówią, ich praca to jedna trzecia dochodu budżetu państwa. Tymczasem rząd planuje połączyć ich w jeden twór z Urzędem Kontroli Skarbowej oraz Izbą Skarbową. Będzie się to wiązało ze zwolnieniem połowy z ok. 15 tysięcy funkcjonariuszy. Nie mogą przy tym liczyć na przywileje, które mają inne służby mundurowe. PiS, mimo obietnic, nie wcielił w życie wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Źródło: fakt.pl

Coraz bliżej utworzenia europejskiej straży granicznej i przybrzeżnej

W poniedziałek działająca w ramach Parlamentu Europejskiego Komisja Wolności Obywatelskich (LIBE) poparła przedstawiony przez Komisję Europejską projekt utworzenia zintegrowanego systemu zarządzania granicami UE, w skład którego miałby wejść europejska straż graniczna i przybrzeżna.

Więcej: wprost.pl