• Siedziba Frontex w Polsce. Premier: To nie do przecenienia

  Siedziba Frontex w Polsce. Premier: To nie do przecenienia

  "Rola agencji Frontex, która zajmuje się bezpieczeństwem Europy i Europejczyków, jest nie do przecenienia" - powiedziała we wtorek premier Beata Szydło podczas uroczystości związanej z wejściem w życie porozumienia o siedzibie agencji Frontex w Warszawie.

  Czytaj więcej

 • Sąd ukarał Błaszczaka grzywną za dezubekizację

  Sąd ukarał Błaszczaka grzywną za dezubekizację

  Warszawski Sąd Administracyjny nie miał wątpliwości. Minister Mariusz Błaszczak został ukarany za „rażące naruszenie prawa”. MSWiA regularnie odmawia rozpatrzenia odwołań emerytowanych funkcjonariuszy objętych ustawą dezubekizacyjną. Wyrok zapadł 27 października.

  Czytaj więcej

 • Dobre 2 lata

  Dobre 2 lata

  Jednym z priorytetów MSWiA jest modernizacja formacji dbających o bezpieczeństwo Polaków. Dlatego przygotowaliśmy Program Modernizacji Służb Mundurowych. Dzięki niemu powstają nowoczesne komendy i strażnice, a funkcjonariusze pracują z coraz lepszym sprzętem.

  Czytaj więcej

 • Awanse i odznaczenia w KGSG

  Awanse i odznaczenia w KGSG

  14 listopada w Komendzie Głównej Straży Granicznej z okazji Święta Niepodległości i Dnia Pracownika Straży Granicznej odbyła się uroczystość, podczas której wręczono awanse i odznaczenia.

  Czytaj więcej

 • Czyje majątki przyciśnie PiS? Dziś kończą się konsultacje głośnego projektu dotyczącego jawności życia publicznego

  Czyje majątki przyciśnie PiS? Dziś kończą się konsultacje głośnego projektu dotyczącego jawności życia publicznego

  Czym się więcej obejmie, tym się słabiej ściska, a my chcemy ścisnąć mocno – mówił Jarosław Kaczyński jako premier, zapowiadając lustrację majątkową dekadę temu. Wówczas Kaczyński chciał ograniczyć liczbę urzędników, składających oświadczenia majątkowe, by móc skrupulatnie prześwietlić tych najważniejszych. Dziś jest na odwrót – PiS chce drastycznie poszerzyć krąg osób, które muszą się spowiadać z majątków. Czy to znaczy, że "ściśnie słabiej"?

  Czytaj więcej

 • Komunikat z posiedzenia Prezydium ZG NSZZ FSG

  Komunikat z posiedzenia Prezydium ZG NSZZ FSG

  W dniu 17 października 2017 roku w Zakopanem odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej, w trakcie którego dokonano omówienia bieżącej działalności NSZZ FSG oraz podjęto stosowne decyzje.

  Czytaj więcej

Festyn Rodzinny

W  dniu  05 czerwca  2016 r. Zarząd Oddziałowy Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy SG przy Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej wspólnie Zarządem Zakładowym Zawiązków Zawodowych Pracowników MSW i AP Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych w Lubaniu, na terenie Grodu Średniowiecznego  w m. Brzeźnik zorganizowali Festyn Rodzinny z okazji  Dnia dziecka i 25-lecia istnienia Straży Granicznej. Uczestnicy po przekroczeniu bram Grodu przenieśli się w odległą podróż, poznając aktywnie historię  naszych przodków z udziałem  licznych  atrakcji.  

Czytaj dalej

Porozumienie o współpracy

Wychodząc naprzeciw potrzebom podwyższania kwalifikacji oraz nabywania nowych kompetencji funkcjonariuszy Straży Granicznej a tym samym czyniąc zadość wymogom obowiązujących w formacji regulacji w zakresie „..wykształcenia i kwalifikacji, jakim powinien odpowiadać funkcjonariusz Straży Granicznej na określonym stanowisku służbowym..”, występując z upoważnienia Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej, w dniu 5 czerwca 2016 roku, w siedzibie Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku, podpisano Porozumienie  o współpracy pomiędzy WSSE a NSZZ FSG.

Czytaj dalej

Komunikat z posiedzenia Podzespołu ds. służb mundurowych

W dniu 1 czerwca 2016 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło posiedzenie Podzespołu ds. służb mundurowych działającego w ramach Zespołu problemowego ds. usług publicznych pod przewodnictwem Mariusza Tyla (FZZ)

W spotkaniu uczestniczyli: Sebastian Chwałek, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Służby Więziennej, zaproszeni goście oraz eksperci.

Głównym tematem posiedzenia była dyskusja na temat włączenia funkcjonariuszy Służby Celnej do ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, a także dyskusja na temat założeń ustawy modernizacyjnej na lata 2017-2020 dla wszystkich służb mundurowych.

Czytaj dalej

Gazetaprawna.pl: Mariusz Tyl sceptycznie nastawiony do propozycji resortu

Sceptycznie nastawiony do propozycji resortu jest także Mariusz Tyl, przewodniczący Krajowej Komisji Wykonawczej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej. – Nie spełnia naszych oczekiwań. Co więcej, projekt ustawy określa wyłącznie wysokość średnich podwyżek. W praktyce oznacza to, że kapral pilnujący zewnętrznej granicy Unii Europejskiej dostanie na konto kilka złotych, zaś oficer pracujący przy biurku wielokrotnie więcej. A w wyliczeniach średniej wszystko będzie się zgadzać – dodaje Mariusz Tyl.

Związkowcy podkreślają, że zaproponowane podwyżki nie zahamują odchodzenia z formacji najlepszych fachowców.

Źródło: gazetaprawna.pl

Pismo do Komendanta Głównego Straży Granicznej w sprawie zmiany przepisów dotyczących mianowania funkcjonariuszy Straży Granicznej na pierwszy stopień w korpusie chorążych.

W związku z podjętą przez Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej uchwałą nr 58/IX/2016 roku, zwracam się z wnioskiem do Pana Komendanta o zmianę przepisów dotyczących mianowania funkcjonariuszy Straży Granicznej na pierwszy stopień w korpusie chorążych.
Zdaniem ZG NSZZ FSG mianowanie na stopień chorążego w Straży Granicznej powinno odbywać się bez wymaganego ukończenia szkoły chorążych. Uzależnione powinno być tylko od pozytywnej opinii służbowej, posiadanych kwalifikacji i zajmowanego stanowiska służbowego.
Uwzględnienie proponowanego wniosku pozwoli zapoczątkować realizację tzw. „ścieżki kariery zawodowej funkcjonariusza SG", w której premiowane zaangażowanie funkcjonariuszy i okres służby. Ponadto wpłynie pozytywnie na aspekt zmniejszenia nadgodzin w służbie wynikających między innymi z tytułu przebywania funkcjonariusza na wymaganym szkoleniu oraz będzie zbieżne z przepisami obowiązującymi innych funkcjonariuszy podległych MSWiA

Załączniki:
Pobierz plik (pismo 115.pdf)pismo 115.pdf[ ]248 kB

Więcej artykułów…

 • Karwia 2016

  Karwia 2016

  XI MISTRZOSTWA STRAŻY GRANICZNEJ W PLAŻOWEJ PIŁCE SIATKOWEJ
 • Mistrzostwa SG w Piłkę Siatkową

  Mistrzostwa SG w Piłkę Siatkową

  Trzy dni, 10 drużyn, 90 zawodników, 6 sędziów i 27 rozegranych meczów to najkrótsze podsumowanie Mistrzostw Straży Granicznej w Piłce Siatkowej – Kętrzyn 2015 zakończonych dziś (3 grudnia) w Kętrzynie. Organizatorem Mistrzostw było Centrum Szkolenia Straży Granicznej. Wsparcia imprezie udzielił Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej.

  Czytaj więcej

 • Mistrzostwa Straży Granicznej w Piłce Nożnej 2015

  Mistrzostwa Straży Granicznej w Piłce Nożnej 2015

  W dniu 26 sierpnia br. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie rozpoczęły się „Mistrzostwa Straży Granicznej w Piłce Nożnej”, zorganizowane we współpracy COSSG i Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej.

  Czytaj więcej

 • IV Turniej Służb Mundurowych Piłki Plażowej

  IV Turniej Służb Mundurowych Piłki Plażowej

  IV Turniej Służb Mundurowych Piłki Plażowej zorganizowany został przez PSG Górowo Iławeckie oraz ZK w Kamińsku w dniu 22 sierpnia b.r. Patronat objęły NSZZ FSG przy WMOSG oraz NSZZFiPW.

  Czytaj więcej

 • Festyn Rodzinny w Lubaniu

  Festyn Rodzinny w Lubaniu

  W dniu 26 września 2015 r. Zarząd Uczelniany Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy SG przy Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej wspólnie Zarządem Zakładowym Zawiązków Zawodowych Pracowników MSW i AP, na terenie Grodu Średniowiecznego w m. Brzeźnik zorganizowali Festyn Rodzinny z okazji szóstej rocznicy powstania Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu.

  Czytaj więcej

 • Wizyta w polskiej szkole na Litwie

  Wizyta w polskiej szkole na Litwie

  W dniu 30 września 2015 r. przedstawiciele Zarządu Uczelnianego NSZZ FSG przy Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie i Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG przy Podlaskim Oddziale Straży Granicznej w Białymstoku odwiedzili Szkołę w Pikieliszkach.

  Czytaj więcej