• Straż Graniczna będzie mieć granatniki. Takie są plany MSWiA

  Straż Graniczna będzie mieć granatniki. Takie są plany MSWiA

  Strażnicy graniczni mają mieć na swym wyposażeniu granatniki. Jak dowiedział się reporter RMF FM, ten rodzaj uzbrojenia w Straży Granicznej chce wprowadzić resort spraw wewnętrznych i administracji. Czytaj więcej na http://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-straz-graniczna-bedzie-miec-granatniki-takie-sa-plany-mswia,nId,2441766#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome

  Czytaj więcej

 • Kogo dotknie obniżka emerytur mundurowych

  Kogo dotknie obniżka emerytur mundurowych

  Ile będą wynosić świadczenia po wprowadzeniu ustawy dezubekizacyjnej? Czy milicjantom też zmniejszą emeryturę?

  Czytaj więcej

 • Czy w Radomiu powstanie placówka straży granicznej? Jeśli znajdzie się siedziba...

  Czy w Radomiu powstanie placówka straży granicznej? Jeśli znajdzie się siedziba...

  Wojewoda mazowiecki wystąpił do prezydenta miasta o przekazanie nieruchomości, która mogłaby się stać siedzibą placówki Służby Granicznej w Radomiu. Pracę mogłoby tu znaleźć 60 osób

  Czytaj więcej

 • Zaprojektowaliśmy Polski Paszport 2018

  Zaprojektowaliśmy Polski Paszport 2018

  Wiemy już, jakie motywy graficzne znajdą się w nowym paszporcie. 11 września 2017 r. w Komendzie Głównej Straży Granicznej przy Al. Niepodległości 100 Mariusz Błaszczak minister spraw wewnętrznych i administracji podziękował za udział w Kampanii Społecznej MSWiA „Zaprojektuj z nami Polski Paszport 2018”.

  Czytaj więcej

 • Doceniona za ofiarną pomoc

  Doceniona za ofiarną pomoc

  Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej kmdr SG Piotr Patla nagrodził dziś kpr. SG Annę Stach z Placówki Straży Granicznej w Gdyni za postawę, jaką funkcjonariuszka okazała wobec poszkodowanych podczas sierpniowej nawałnicy na Pomorzu.

  Czytaj więcej

Posiedzenie Podzespołu ds. służb mundurowych

21 kwietnia o godz 11:00w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”, sala A, ul. Limanowskiego 23 w Warszawie, odbędzie się posiedzenie Podzespołu ds. służb mundurowych działającego w ramach Zespołu problemowego ds. usług publicznych Rady Dialogu Społecznego.
Proponowany porządek obrad:
1) Informacja resortów: MRPiPS, MF, MSWiA na temat wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 03.03.2015r. sygn. akt K 39/13 poprzez włączenie funkcjonariuszy Służby Celnej do ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin – analiza art. „15 a” ustawy .
2) Informacja resortów: MRPiPS, MF, MSWiA na temat projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy numer 30) .
3) Informacja MSWiA na temat zapewnienia bezpieczeństwa w związku z organizacją XXXI Światowych Dni Młodzieży w dniach 27-31 lipca 2016 roku i Szczytu NATO w dniach 8 – 9 lipca 2016 roku.
4) Informacja resortów: MRPiPS, MF, MSWiA na temat założeń ustawy modernizacyjnej na lata 2017-2020 dla wszystkich służb mundurowych.

Nie ta sama Straż Graniczna

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji właśnie opublikowało projekt rozporządzenia, na mocy którego oddział Straży Granicznej wróci do Małopolski. Ale dopiero 1 stycznia przyszłego roku, a nie w połowie maja, jak jeszcze dwa tygodnie temu zapowiadali politycy PiS.

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniający rozporządzenie w sprawie utworzenia oddziałów Straży Granicznej

Czytaj więcej: http://www.dziennikpolski24.pl/aktualnosci/a/nie-ta-sama-straz-graniczna,9891264/

Stanowisko NSZZ FSG do arkusza uzgodnień nr FAX KG-TZ-26/VI/16

W nawiązaniu do arkusza uzgodnień nr FAX KG-TZ-26/VI/16 z dnia 18 marca 2016 roku do projektu zarządzenia Komendanta Głównego Straży Granicznej w sprawie umundurowania specjalistycznego funkcjonariuszy Straży Granicznej, uprzejmie informuję, że Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej wnosi o uwzględnienie poniższych uwag:

 • Do norm umundurowania zawartych w zestawie nr 4, w pkt 31 i uwagach dotyczących zestawu nr 4 dodać identyfikator rozpoznawczy rozpoznania minersko-pirotechnicznego Straży Granicznej.
 • W załączniku nr 2 wprowadzić wzór identyfikatora rozpoznania minersko-pirotechnicznego Straży Granicznej.
 • W zestawie nr 9 w pkt 11 oraz uwagach pod zestawem dodać identyfikator rozpoznania minersko-pirotechnicznego Straży Granicznej.
 • Wprowadzić w zestawie nr 4 normy dla funkcjonariuszy Wydziałów Operacyjno-Śledczych o umundurowanie: pkt 4 – kominiarka, pkt 7 – buty taktyczne, pkt 12- kurtka realizacyjna, pkt 13 – spodnie realizacyjne.

Zadania realizowane przez funkcjonariuszy Straży Granicznej w zakresie rozpoznania minersko-pirotechnicznego oraz funkcjonariuszy operacyjnych, dochodzeniowo - śledczych a także techników kryminalistyki wymaga rozszerzenia katalogu norm umundurowania zawartych w załączniku nr 1 i zmian w załączniku nr 2.

Załączniki:
Pobierz plik (pismo dot. arkusza uzgodnień 26.pdf)pismo dot. arkusza uzgodnień 26.pdf[ ]481 kB

Czytaj dalej

Służby będą miały więcej czasu na sprawdzenie cudzoziemca

Służby będą mogły dłużej i dokładniej kontrolować cudzoziemca, który stara się o wjazd do Polski, a w przypadku choćby najmniejszych wątpliwości zostanie wydana decyzja odmowna.  To główne zmiany, które wprowadzi nowelizacja ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP, która została przyjęta przez Sejm.

Nowe przepisy zwiększą bezpieczeństwo Polski w związku z wykonywaniem przez nasz kraj zadań dotyczących relokacji lub przesiedleń cudzoziemców na terytorium RP. Według dotychczasowych przepisów Komendant Główny Policji, Komendant Główny Straży Granicznej lub szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego mieli 7 dni od dnia otrzymania wniosku, aby przekazać informację, czy wjazd cudzoziemca na terytorium Polski i jego pobyt mogą stanowić zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Czytaj dalej

Więcej artykułów…

 • Karwia 2016

  Karwia 2016

  XI MISTRZOSTWA STRAŻY GRANICZNEJ W PLAŻOWEJ PIŁCE SIATKOWEJ
 • Mistrzostwa SG w Piłkę Siatkową

  Mistrzostwa SG w Piłkę Siatkową

  Trzy dni, 10 drużyn, 90 zawodników, 6 sędziów i 27 rozegranych meczów to najkrótsze podsumowanie Mistrzostw Straży Granicznej w Piłce Siatkowej – Kętrzyn 2015 zakończonych dziś (3 grudnia) w Kętrzynie. Organizatorem Mistrzostw było Centrum Szkolenia Straży Granicznej. Wsparcia imprezie udzielił Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej.

  Czytaj więcej

 • Mistrzostwa Straży Granicznej w Piłce Nożnej 2015

  Mistrzostwa Straży Granicznej w Piłce Nożnej 2015

  W dniu 26 sierpnia br. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie rozpoczęły się „Mistrzostwa Straży Granicznej w Piłce Nożnej”, zorganizowane we współpracy COSSG i Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej.

  Czytaj więcej

 • IV Turniej Służb Mundurowych Piłki Plażowej

  IV Turniej Służb Mundurowych Piłki Plażowej

  IV Turniej Służb Mundurowych Piłki Plażowej zorganizowany został przez PSG Górowo Iławeckie oraz ZK w Kamińsku w dniu 22 sierpnia b.r. Patronat objęły NSZZ FSG przy WMOSG oraz NSZZFiPW.

  Czytaj więcej

 • Festyn Rodzinny w Lubaniu

  Festyn Rodzinny w Lubaniu

  W dniu 26 września 2015 r. Zarząd Uczelniany Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy SG przy Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej wspólnie Zarządem Zakładowym Zawiązków Zawodowych Pracowników MSW i AP, na terenie Grodu Średniowiecznego w m. Brzeźnik zorganizowali Festyn Rodzinny z okazji szóstej rocznicy powstania Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu.

  Czytaj więcej

 • Wizyta w polskiej szkole na Litwie

  Wizyta w polskiej szkole na Litwie

  W dniu 30 września 2015 r. przedstawiciele Zarządu Uczelnianego NSZZ FSG przy Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie i Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG przy Podlaskim Oddziale Straży Granicznej w Białymstoku odwiedzili Szkołę w Pikieliszkach.

  Czytaj więcej