• Siedziba Frontex w Polsce. Premier: To nie do przecenienia

  Siedziba Frontex w Polsce. Premier: To nie do przecenienia

  "Rola agencji Frontex, która zajmuje się bezpieczeństwem Europy i Europejczyków, jest nie do przecenienia" - powiedziała we wtorek premier Beata Szydło podczas uroczystości związanej z wejściem w życie porozumienia o siedzibie agencji Frontex w Warszawie.

  Czytaj więcej

 • Sąd ukarał Błaszczaka grzywną za dezubekizację

  Sąd ukarał Błaszczaka grzywną za dezubekizację

  Warszawski Sąd Administracyjny nie miał wątpliwości. Minister Mariusz Błaszczak został ukarany za „rażące naruszenie prawa”. MSWiA regularnie odmawia rozpatrzenia odwołań emerytowanych funkcjonariuszy objętych ustawą dezubekizacyjną. Wyrok zapadł 27 października.

  Czytaj więcej

 • Dobre 2 lata

  Dobre 2 lata

  Jednym z priorytetów MSWiA jest modernizacja formacji dbających o bezpieczeństwo Polaków. Dlatego przygotowaliśmy Program Modernizacji Służb Mundurowych. Dzięki niemu powstają nowoczesne komendy i strażnice, a funkcjonariusze pracują z coraz lepszym sprzętem.

  Czytaj więcej

 • Awanse i odznaczenia w KGSG

  Awanse i odznaczenia w KGSG

  14 listopada w Komendzie Głównej Straży Granicznej z okazji Święta Niepodległości i Dnia Pracownika Straży Granicznej odbyła się uroczystość, podczas której wręczono awanse i odznaczenia.

  Czytaj więcej

 • Czyje majątki przyciśnie PiS? Dziś kończą się konsultacje głośnego projektu dotyczącego jawności życia publicznego

  Czyje majątki przyciśnie PiS? Dziś kończą się konsultacje głośnego projektu dotyczącego jawności życia publicznego

  Czym się więcej obejmie, tym się słabiej ściska, a my chcemy ścisnąć mocno – mówił Jarosław Kaczyński jako premier, zapowiadając lustrację majątkową dekadę temu. Wówczas Kaczyński chciał ograniczyć liczbę urzędników, składających oświadczenia majątkowe, by móc skrupulatnie prześwietlić tych najważniejszych. Dziś jest na odwrót – PiS chce drastycznie poszerzyć krąg osób, które muszą się spowiadać z majątków. Czy to znaczy, że "ściśnie słabiej"?

  Czytaj więcej

 • Komunikat z posiedzenia Prezydium ZG NSZZ FSG

  Komunikat z posiedzenia Prezydium ZG NSZZ FSG

  W dniu 17 października 2017 roku w Zakopanem odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej, w trakcie którego dokonano omówienia bieżącej działalności NSZZ FSG oraz podjęto stosowne decyzje.

  Czytaj więcej

XXVI Pielgrzymka Służb Mundurowych na Jasną Górę z akcentem funkcjonariuszy Straży Granicznej zrzeszonych w NSZZ FSG

Jak co roku w przeddzień Święta Wojska Polskiego na Jasnej Górze przed obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej – Hetmanki Narodu Polskiego spotkali się pielgrzymi ze służb mundurowych reprezentujący; Wojsko Polskie, Straż Graniczną, Służbę Celną i Służbę Ochrony Kolei.

W ostatnim dniu XXVI Międzynarodowej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę, uczestniczący w niej pątnicy spotkali się na Przeprośniej Górce koło Częstochowy, gdzie Biskup Polowy Józef Guzdek przewodniczył Mszy Św. W pielgrzymce brali również udział żołnierze z USA, Litwy, Słowacji, Niemiec i Chorwacji.

Święta Górka Przeprośna k/ Częstochowy zwana jest Górą Pojednania Narodów ze względu na pielgrzymujących tu wraz z kadrą dowódczą formacji zbrojnych z różnych krajów członkowskich Paktu Północnoatlantyckiego NATO. Znajduje się tu Sanktuarium Św. Ojca Pio nazwane „polskim San Rotondo”.

Grupa około 500 żołnierzy, Funkcjonariuszy Straży Granicznej, Straży Ochrony Kolei i Służby Celnej wyruszyła z Przeprośnej Górki na ostatni etap prowadzącą częstochowską Aleją Najświętszej Maryi Panny na Jasną Górę. Tam przed Cudownym Obrazem nastąpił akt zawierzenia żołnierzy, funkcjonariuszy służb mundurowych, kapłanów i osób cywilnych, związanych w różny sposób z formacjami mundurowymi.

W homilii Ordynariusz wojskowy bp Guzdek podkreślił, że podjęcie pielgrzymiego trudu wynikało z przekonania, aby nie wegetować, ale zgodnie z poleceniem Maryi z Kany Galilejskiej, „uczynić wszystko, cokolwiek Chrystus poleca nam w życiu osobistym, rodzinnym, zawodowym i społecznym”. – Zmęczeni fizycznie, nabraliście jednak sił duchowych, aby z mocą i odwagą żyć Ewangelicznymi wartościami, głosić je, a gdy zajdzie taka potrzeba, stawać w ich obronie.  To do was mówi Chrystus: nauczajcie wszystkich, przekazujcie całą naukę Chrystusa, bądźcie świadkami aż po krańce świata – powiedział. 

Dodał, że „chrześcijaństwa nie można zredukować do terapeutycznego łagodzenia obyczajów”. – Trzeba pamiętać, że do jego istoty należy duchowe zmaganie o świętość, o przemianę świata i kształt przyszłego życia – wiecznego – powiedział.  
Na koniec zwierzył pielgrzymów opiece Matki Bożej Częstochowskiej. 

Od strony duchowej i organizacyjnej nad pielgrzymami funkcjonariuszami Straży Granicznej oraz ich rodzinami jak i pracownikami cywilnymi czuwał Ks, Dziekan SG płk. SG Zbigniew Kępa.

Komendanta Głównego SG reprezentował Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu płk. SG Adam Jopek.

Poszczególne OSG reprezentowali komendanci bądź wyznaczone osoby.

Karpacki OSG reprezentował Komendant ppłk. SG Stanisław Laciuga wraz z małżonka, który w Sanktuarium Ojca Pio na Przeprośnej Górce oficjalnie zaprezentował grupę pielgrzymów z Nowego Sącza. Ponadto oprawę muzyczną podczas nabożeństwa jak i podczas marszu na Jasną Górę zapewniali funkcjonariusze z Orkiestry Reprezentacyjnej SG z Nowego Sącza

W pielgrzymce jak co roku swoim akcentem zaznaczyli się funkcjonariusze zrzeszeni w NSZZ FSG oraz ich rodziny, którzy wraz ze swoim banerem i logo Związku który był obecny podczas całej pielgrzymki podążali na JG.

Oficjalnie prezentacji strony Związkowej na apelu w Sanktuarium Ojca Pio w imieniu Przewodniczącego ZG Marcina Kolasy dokonał Kol Józef Szabla, który systematycznie podczas pielgrzymek na JG reprezentuje NSZZ FSG. Ponadto miłym akcentem było ufundowanie przez ZG NSZZ FSG wody mineralnej dla wszystkich pielgrzymów służb mundurowych zmierzających do Częstochowy.

Pielgrzymki funkcjonariuszy Straży Granicznej zrzeszonych w NSZZ FSG w Nowym Sączu mają już wieloletnią tradycję, albowiem w Karpackim Oddziale SG były zawiązywane Związki Zawodowe, a które na przestrzeni swojej 26 letniej działalności były bardzo doświadczone losami swego Oddziału.

Ze Związkowym pozdrowieniem

Józef Szabla

Foto: Antoni Lebdowicz;

 • Karwia 2016

  Karwia 2016

  XI MISTRZOSTWA STRAŻY GRANICZNEJ W PLAŻOWEJ PIŁCE SIATKOWEJ
 • Mistrzostwa SG w Piłkę Siatkową

  Mistrzostwa SG w Piłkę Siatkową

  Trzy dni, 10 drużyn, 90 zawodników, 6 sędziów i 27 rozegranych meczów to najkrótsze podsumowanie Mistrzostw Straży Granicznej w Piłce Siatkowej – Kętrzyn 2015 zakończonych dziś (3 grudnia) w Kętrzynie. Organizatorem Mistrzostw było Centrum Szkolenia Straży Granicznej. Wsparcia imprezie udzielił Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej.

  Czytaj więcej

 • Mistrzostwa Straży Granicznej w Piłce Nożnej 2015

  Mistrzostwa Straży Granicznej w Piłce Nożnej 2015

  W dniu 26 sierpnia br. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie rozpoczęły się „Mistrzostwa Straży Granicznej w Piłce Nożnej”, zorganizowane we współpracy COSSG i Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej.

  Czytaj więcej

 • IV Turniej Służb Mundurowych Piłki Plażowej

  IV Turniej Służb Mundurowych Piłki Plażowej

  IV Turniej Służb Mundurowych Piłki Plażowej zorganizowany został przez PSG Górowo Iławeckie oraz ZK w Kamińsku w dniu 22 sierpnia b.r. Patronat objęły NSZZ FSG przy WMOSG oraz NSZZFiPW.

  Czytaj więcej

 • Festyn Rodzinny w Lubaniu

  Festyn Rodzinny w Lubaniu

  W dniu 26 września 2015 r. Zarząd Uczelniany Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy SG przy Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej wspólnie Zarządem Zakładowym Zawiązków Zawodowych Pracowników MSW i AP, na terenie Grodu Średniowiecznego w m. Brzeźnik zorganizowali Festyn Rodzinny z okazji szóstej rocznicy powstania Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu.

  Czytaj więcej

 • Wizyta w polskiej szkole na Litwie

  Wizyta w polskiej szkole na Litwie

  W dniu 30 września 2015 r. przedstawiciele Zarządu Uczelnianego NSZZ FSG przy Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie i Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG przy Podlaskim Oddziale Straży Granicznej w Białymstoku odwiedzili Szkołę w Pikieliszkach.

  Czytaj więcej