• Siedziba Frontex w Polsce. Premier: To nie do przecenienia

  Siedziba Frontex w Polsce. Premier: To nie do przecenienia

  "Rola agencji Frontex, która zajmuje się bezpieczeństwem Europy i Europejczyków, jest nie do przecenienia" - powiedziała we wtorek premier Beata Szydło podczas uroczystości związanej z wejściem w życie porozumienia o siedzibie agencji Frontex w Warszawie.

  Czytaj więcej

 • Sąd ukarał Błaszczaka grzywną za dezubekizację

  Sąd ukarał Błaszczaka grzywną za dezubekizację

  Warszawski Sąd Administracyjny nie miał wątpliwości. Minister Mariusz Błaszczak został ukarany za „rażące naruszenie prawa”. MSWiA regularnie odmawia rozpatrzenia odwołań emerytowanych funkcjonariuszy objętych ustawą dezubekizacyjną. Wyrok zapadł 27 października.

  Czytaj więcej

 • Dobre 2 lata

  Dobre 2 lata

  Jednym z priorytetów MSWiA jest modernizacja formacji dbających o bezpieczeństwo Polaków. Dlatego przygotowaliśmy Program Modernizacji Służb Mundurowych. Dzięki niemu powstają nowoczesne komendy i strażnice, a funkcjonariusze pracują z coraz lepszym sprzętem.

  Czytaj więcej

 • Awanse i odznaczenia w KGSG

  Awanse i odznaczenia w KGSG

  14 listopada w Komendzie Głównej Straży Granicznej z okazji Święta Niepodległości i Dnia Pracownika Straży Granicznej odbyła się uroczystość, podczas której wręczono awanse i odznaczenia.

  Czytaj więcej

 • Czyje majątki przyciśnie PiS? Dziś kończą się konsultacje głośnego projektu dotyczącego jawności życia publicznego

  Czyje majątki przyciśnie PiS? Dziś kończą się konsultacje głośnego projektu dotyczącego jawności życia publicznego

  Czym się więcej obejmie, tym się słabiej ściska, a my chcemy ścisnąć mocno – mówił Jarosław Kaczyński jako premier, zapowiadając lustrację majątkową dekadę temu. Wówczas Kaczyński chciał ograniczyć liczbę urzędników, składających oświadczenia majątkowe, by móc skrupulatnie prześwietlić tych najważniejszych. Dziś jest na odwrót – PiS chce drastycznie poszerzyć krąg osób, które muszą się spowiadać z majątków. Czy to znaczy, że "ściśnie słabiej"?

  Czytaj więcej

 • Komunikat z posiedzenia Prezydium ZG NSZZ FSG

  Komunikat z posiedzenia Prezydium ZG NSZZ FSG

  W dniu 17 października 2017 roku w Zakopanem odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej, w trakcie którego dokonano omówienia bieżącej działalności NSZZ FSG oraz podjęto stosowne decyzje.

  Czytaj więcej

Minister Zieliński o sytuacji emerytowanych funkcjonariuszy przed komisją sejmową

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych /ASW/ na posiedzeniu w dniu 8 czerwca 2017′ wysłuchała informacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat sytuacji emerytowanych funkcjonariuszy służb mundurowych (m.in. liczba emerytów, sytuacja materialna, dalsza aktywność zawodowa). Informację przedstawił sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji – Jarosław Zieliński.
Obecnie Zakład Emerytalno-Rentowy MSW obsługuje ponad 206 tys. świadczeń emerytalno-rentowych (funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Urzędu Ochrony Państwa, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej), w tym ponad 150 tys. świadczeń emerytalnych. Przeciętna wysokość emerytury brutto we wszystkich służbach łącznie wynosi 3616,28 zł (3645,87 zł z dodatkami). W 2016 r. przyznano 4807 nowych emerytur o przeciętnej wysokości brutto 4741,18 zł.

Osoba uprawniona do zaopatrzenia emerytalnego w systemie zaopatrzeniowym jest obowiązana zawiadomić organ emerytalny o podjęciu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, a także o wysokości przychodu, za wyjątkiem osób, których emerytura stanowi 75% podstawy jej wymiaru lub pobierających rentę inwalidzką.
Zakład Emerytalno-Rentowy MSW nie prowadzi statystyk dotyczących dalszej aktywności zawodowej emerytowanych funkcjonariuszy. Z jego danych wynika, że 55 772 osoby nie muszą informować o podjęciu pracy cywilnej, natomiast 31 018 osobom doliczono do świadczeń okresy pracy po zakończeniu służby (co nie oznacza, że pracują w chwili obecnej).
W dyskusji posłowie pytali m.in.: o wysokość zmniejszenia emerytury z uwagi na osiąganie dodatkowych przychodów, o strukturę wiekową emerytowanych funkcjonariuszy i przeciętny wiek przechodzenia na emeryturę oraz o przyczyny przechodzenia młodych funkcjonariuszy na rentę inwalidzką.
Zwracano uwagę na konieczność podniesienia wynagrodzeń funkcjonariuszy w celu zapewnienia im w przyszłości godziwych emerytur oraz na brak programu rekonwersji, który aktywizowałby emerytowanych funkcjonariuszy w zawodach np. wykładowców lub pełnomocników ds. ochrony informacji niejawnych.

Transmisja z posiedzenia do odsłuchania pod poniższym linkiem: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje_arch.xsp?page=2#E814DDE4A3CF9A8FC125813200295EA4

 • Karwia 2016

  Karwia 2016

  XI MISTRZOSTWA STRAŻY GRANICZNEJ W PLAŻOWEJ PIŁCE SIATKOWEJ
 • Mistrzostwa SG w Piłkę Siatkową

  Mistrzostwa SG w Piłkę Siatkową

  Trzy dni, 10 drużyn, 90 zawodników, 6 sędziów i 27 rozegranych meczów to najkrótsze podsumowanie Mistrzostw Straży Granicznej w Piłce Siatkowej – Kętrzyn 2015 zakończonych dziś (3 grudnia) w Kętrzynie. Organizatorem Mistrzostw było Centrum Szkolenia Straży Granicznej. Wsparcia imprezie udzielił Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej.

  Czytaj więcej

 • Mistrzostwa Straży Granicznej w Piłce Nożnej 2015

  Mistrzostwa Straży Granicznej w Piłce Nożnej 2015

  W dniu 26 sierpnia br. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie rozpoczęły się „Mistrzostwa Straży Granicznej w Piłce Nożnej”, zorganizowane we współpracy COSSG i Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej.

  Czytaj więcej

 • IV Turniej Służb Mundurowych Piłki Plażowej

  IV Turniej Służb Mundurowych Piłki Plażowej

  IV Turniej Służb Mundurowych Piłki Plażowej zorganizowany został przez PSG Górowo Iławeckie oraz ZK w Kamińsku w dniu 22 sierpnia b.r. Patronat objęły NSZZ FSG przy WMOSG oraz NSZZFiPW.

  Czytaj więcej

 • Festyn Rodzinny w Lubaniu

  Festyn Rodzinny w Lubaniu

  W dniu 26 września 2015 r. Zarząd Uczelniany Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy SG przy Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej wspólnie Zarządem Zakładowym Zawiązków Zawodowych Pracowników MSW i AP, na terenie Grodu Średniowiecznego w m. Brzeźnik zorganizowali Festyn Rodzinny z okazji szóstej rocznicy powstania Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu.

  Czytaj więcej

 • Wizyta w polskiej szkole na Litwie

  Wizyta w polskiej szkole na Litwie

  W dniu 30 września 2015 r. przedstawiciele Zarządu Uczelnianego NSZZ FSG przy Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie i Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG przy Podlaskim Oddziale Straży Granicznej w Białymstoku odwiedzili Szkołę w Pikieliszkach.

  Czytaj więcej