Komendant główny straży granicznej poleca podjęcie działań

Komendant główny straży granicznej polecił swym podwładnym podjęcie szczególnych działań w związku z możliwością napływu do Polski uchodźców z Syrii - dowiedział się reporter RMF FM. Ta decyzja jest związana ze zdarzeniami, które rozgrywają się na południe od polskich granic.
Do szczególnych działań zalecanych przez komendanta zalicza się przede wszystkim zwiększenie liczby patroli na granicy z Czechami i Słowacją. Chodzi także o zacieśnienie współpracy z policją, strażą ochrony kolei, a także inspekcją drogową na terenach w pobliżu południowej granicy kraju. 

Cały artykuł na rmf24.pl

Pismo od Komendanta Głównego SG dotyczące podwyżek

W odpowiedzi na pismo NSZZ FSG z dnia 18 sierpnia 2015 roku Komendant Główny Straży Granicznej poinformował, że stosownie do zawiadomienia Dyrektora Departamentu Budżetu MSW z dnia 30 lipca 2015 roku w zakresie wstępnych kwot wydatków do opracowania projektu budżetu państwa na 2016 rok, na wzrost uposażeń dla funkcjonariuszy SG została przewidziana kwota 30 068 tys. zł., tj. fundusz uposażeń uwzględnia wzrost w stosunku do 2015 roku o 4% co w przeliczeniu na prognozowany średnioroczny poziom zatrudnienia (15353 etaty) daje średnią podwyżkę na etat 163,20 zł.
Ponadto zostały zabezpieczone środki finansowe w kwocie 2405 tys. zł. na sfinansowanie wydatków relacjonowanych do uposażeń (odpraw, nagród jubileuszowych, ekwiwalentów, tzw. świadczenia rocznego). 

Załączniki:
Pobierz plik (1270-15.pdf)1270-15.pdf[Pismo Komendanta Głównego w sprawie podwyżek]236 kB

Układ z Schengen zagrożony?

Rekordowa fala uchodźców dociera do Niemiec. Berlin apeluje do partnerów z UE o przestrzeganie prawa azylowego i domagają się solidarności. Wobec braku reakcji z innych europejskich stolic sugerują przywrócenie kontroli na granicach.
Temat uchodźców od miesięcy nie schodzi z pierwszych stron niemieckich gazet; dominuje także w serwisach mediów elektronicznych. Jego wagę podkreśliła ostatnio kanclerz Angela Merkel, oświadczając tydzień temu na nadzwyczajnym posiedzeniu Bundestagu, że kwestia imigrantów okaże się zapewne trudniejszym do rozwiązania problemem niż kryzys w Grecji.

Prezydent podpisał ustawę rozszerzającą uprawnienia SG

28 sierpnia Prezydent RP podpisał Ustawę z dn. 9 lipca o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw, rozszerzającą kompetencje formacji. Wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem zapisów dokonujących zmian w przepisach dotyczących umundurowania.  

Ustawa z dnia 9 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw ma na celu dostosowanie przepisów dotyczących właściwości i funkcjonowania Straży Granicznej, a także zarządzania granicą państwową do aktualnych potrzeb. Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: o Straży Granicznej, o drogach publicznych, o ochronie granicy państwowej, i o bezpieczeństwie morskim.

Mistrzostwa Straży Granicznej w Piłce Nożnej 2015

W dniu 26 sierpnia br. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie rozpoczęły się „Mistrzostwa Straży Granicznej w Piłce Nożnej”, zorganizowane we współpracy COSSG i Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej. Uroczystego otwarcia Mistrzostw dokonał płk SG Grzegorz Skorupski – Komendant COSSG. W swoim wystąpieniu podziękował gen. dyw. SG Dominikowi Traczowi – Komendantowi Głównemu Straży Granicznej, który objął zawody honorowym patronatem oraz przedstawicielom NSZZ FSG.

Więcej artykułów…