• Lubuskie i Dolny Śląsk: przywrócenie kontroli granicznej w liczbach

  Lubuskie i Dolny Śląsk: przywrócenie kontroli granicznej w liczbach

  Ponad 37 tysięcy osób i 11,5 tysiąca pojazdów wjeżdżających do Polski skontrolowali funkcjonariusze Nadodrzańskiego Oddziały Straży Granicznej od przywrócenia tymczasowych kontroli granicznych. Dotychczas wydali około 60 decyzji o odmowie wjazdu do Polski.

  Czytaj więcej

 • Wielkie podwyżki dla mundurówki. Najwięcej dostaną funkcjonariusze CBA

  Wielkie podwyżki dla mundurówki. Najwięcej dostaną funkcjonariusze CBA

  Aż o 2,5 tys. zł ma wzrosnąć przeciętna pensja w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, na duże podwyżki mogą liczyć też funkcjonariusze Służby Kontrwywiadu Wojskowego (SKW) i Służby Wywiadu Wojskowego (SWW). Zazdrośni o skalę wzrostu płac mogą być agenci ABW i BOR-u oraz policjanci, którym obecny rząd już podwyższył pensje, ale nie był taki hojny jak dla CBA.

  Czytaj więcej

 • Nowa aplikacja mobilna dla podróżnych - Asystent Granica

  Nowa aplikacja mobilna dla podróżnych - Asystent Granica

  Na potrzeby podróżnych przekraczających granicę, Służba Celna i Straż Graniczna udostępniła nową aplikację na urządzenia mobilne - "Asystent Granica". Zaktualizowano również serwis granica.gov.pl i aplikację "Mobilna Granica".

  Czytaj więcej

 • Mundurowi na chorobowym z 100 proc. uposażeniem

  Mundurowi na chorobowym z 100 proc. uposażeniem

  Przebywający na zwolnieniu lekarskim mundurowi będą mogli dostać 100 proc. uposażenia. Warunek? Nieobecność nie będzie mogła być dłuższa niż 90 dni w roku kalendarzowym.

  Czytaj więcej

 • Posiedzenie Podzespołu ds. służb mundurowych

  Posiedzenie Podzespołu ds. służb mundurowych

  W dniu 13 lipca 2016 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło posiedzenie Podzespołu ds. służb mundurowych działającego w ramach Zespołu problemowego ds. usług publicznych pod przewodnictwem Mariusza Tyla (FZZ)

  Czytaj więcej

 • Pierwsze Posiedzenie Rady FEDERACJI ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH SŁUŻB MUNDUROWYCH

  Pierwsze Posiedzenie Rady FEDERACJI ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH SŁUŻB MUNDUROWYCH

  W dniu 14 lipca 2016 roku w Warszawie w trybie i zgodnie z obowiązującym od 01 lipca 2016 roku ,,Regulaminem Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych” odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych.

  Czytaj więcej

Odpowiedź ZG NSZZ FSG w sprawie arkusza uzgodnień KG-KS-2144/III/16

Odpowiedź ZG NSZZ FSG w sprawie arkusza uzgodnień KG-KS-2144/III/16 z  dnia 8 lipca w sprawie projektu zarządzenia Komendanta Głównego Straży Granicznej zmieniającego zarządzanie nr 106 w sprawie zakresu oraz szczegółowych zasad szkolenie funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej. NSZZ FSG wniósł o odrzucenie proponowanych zmian.

Pismo do KGSG w sprawie zmiany zarządzenia nr 39

W imieniu Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej, zwracam się z wnioskiem do Pana Komendanta o wyrażenie zgody na zmianę przepisów Zarządzenia Nr 39 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie norm należności wyposażenia specjalnego funkcjonariuszy Straży Granicznej i umożliwienie nieodpłatnego przekazania opiekunowi psa służbowego wyposażenia specjalnego służącego do obsługi psa w przypadku wycofania psa ze służby w postaci:

 • obroży;
 • smyczy;
 • kagańca;
 • miski;
 • gryzaka;
 • posłania,
 • przyrządów do pielęgnacji psa.

Zgodnie z obowiązującym zarządzeniem Nr 39 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 5 czerwca 2009 r. osoba przejmująca opiekę nad psem służbowym wycofanym ze służby jest pozbawiona podstawowego wyposażenia służącego do pielęgnacji oraz sprawowania opieki nad psem w sposób gwarantujący bezpieczeństwo w miejscu publicznym, takich jak (obroża, smycz, kaganiec). Praktyka wskazuje, że zdane wyposażenie przez przewodnika psa służbowego nie jest już wykorzystywane w służbie i zostaje poddane wybrakowaniu.

Wprowadzenie proponowanych zmian pozwoli efektywnie wykorzystywać sprzęt służący do opieki nad psem oraz ułatwi opiekę nad psem przez osoby, które się na to zdecydowały. Warto zauważyć, że to byli przewodnicy psów służbowych decydują się na dalszą opiekę nad psem z którym wspólnie pełnili służbę w Straży Granicznej.

Należy podkreślić, że zmiany w przepisach będą też pozytywnie oddziaływały na wizerunek Straży Granicznej, która nie będzie pozbawiać „emerytowanych” psów przysłowiowej ,,miski” i rzeczywistego podziękowania za czas służby.

Komunikat MSWiA dotyczący bezpieczeństwa w Polsce

Informujemy, że służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, podległe Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, na bieżąco monitorują sytuację w Polsce. Przypominamy, że od 4 lipca przywrócone zostały tymczasowe kontrole na polskich granicach w strefie Schengen. Wprowadzony został również pierwszy stopień alarmowy ALFA, podnoszący czujność służb w zakresie bezpieczeństwa, oraz stopień BRAVO dotyczący cyberprzestrzeni. 7, 5 tys. funkcjonariuszy patroluje miejsca skupisk ludzi - dworce kolejowe, lotniska, centra handlowe. Zawieszony został także mały ruch graniczny na granicach z Ukrainą i Obwodem Kaliningradzkim.

KOMUNIKAT FEDERACJI ZAWIĄZKÓW ZAWODOWYCH SŁUŻB MUNDUROWYCH

W dniu 14 lipca 2016r. w Warszawie odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych. Otwarcia dokonał Czesław Tuła Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa, witając wszystkich przybyłych oraz dokonując jednocześnie sprawdzenia niezbędnego quorum i przyjęcia porządku obrad. Głównym celem spotkania było ukonstytuowanie się Rady Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych, wybór Przewodniczącego Rady, analiza dotychczasowej sytuacji orasz przyjęcie propozycji działań na przyszłość. Przewodniczącym Rady został kol. Krzysztof Hetman -Przewodniczący ZG NSZZ Pracowników Pożarnictwa. Wyboru dokonano w trybie i zgodnie z paragrafem 13 Regulaminu Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z dnia 21 czerwca 2016 roku. Realizując kolejne punkty porządku obrad przystąpiono do omówienia bieżących działań, spraw i problemów z jakimi borykają się służby mundurowe. Przedstawiono szczegółowe informacje z przebiegu prac i spotkań Podzespołu ds. służb mundurowych działającego w ramach Zespołu problemowego ds. usług publicznych pod przewodnictwem Mariusza Tyla w ramach Rady Dialogu Społecznego. Przedstawiono kwestię przyłączenia od 01 stycznia 2017 roku Funkcjonariuszy Służby Celnej do systemu emerytalnego obowiązującego w służbach mundurowych, oraz projektu Ustawy Modernizacyjnej na lata 2017-2020 opracowanej dla formacji obu ministerstw a także na temat danych dot. art. 15a „ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym" {dotyczące ilości funkcjonariuszy i emerytów z poszczególnych służb, wraz z propozycjami i danymi MSWiA). Szczególną uwagę poświęcono zakresowi i sposobie procedowania projektu Ustawy Modernizacyjnej, w tym udziale i zaangażowaniu poszczególnych Ministerstw w te prace w ramach Podzespołu ds. służb mundurowych, jako miejsca realnej wymiany uwag i prowadzenia dialogu społecznego na tym etapie prac. Podtrzymano stanowisko o konieczności co najmniej dwukrotnego zwiększenia środków finansowych, zaproponowanych w ustawie na wzrost uposażeń i wynagrodzeń funkcjonariuszy i pracowników MSWiA i Służby Więziennej, co tez zostało wyartykułowane jako projekt stanowiska Podzespołu ds. służb mundurowych RDS na spotkaniu w dniu 13 lipca 2016 roku.

Załączniki:
Pobierz plik (Komunikat FZZ SM z dnia 14.07.2016.pdf)Komunikat FZZ SM z dnia 14.07.2016.pdf[ ]5869 kB

Więcej artykułów…

 • Karwia 2016

  Karwia 2016

  XI MISTRZOSTWA STRAŻY GRANICZNEJ W PLAŻOWEJ PIŁCE SIATKOWEJ
 • Mistrzostwa SG w Piłkę Siatkową

  Mistrzostwa SG w Piłkę Siatkową

  Trzy dni, 10 drużyn, 90 zawodników, 6 sędziów i 27 rozegranych meczów to najkrótsze podsumowanie Mistrzostw Straży Granicznej w Piłce Siatkowej – Kętrzyn 2015 zakończonych dziś (3 grudnia) w Kętrzynie. Organizatorem Mistrzostw było Centrum Szkolenia Straży Granicznej. Wsparcia imprezie udzielił Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej.

  Czytaj więcej

 • Mistrzostwa Straży Granicznej w Piłce Nożnej 2015

  Mistrzostwa Straży Granicznej w Piłce Nożnej 2015

  W dniu 26 sierpnia br. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie rozpoczęły się „Mistrzostwa Straży Granicznej w Piłce Nożnej”, zorganizowane we współpracy COSSG i Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej.

  Czytaj więcej

 • IV Turniej Służb Mundurowych Piłki Plażowej

  IV Turniej Służb Mundurowych Piłki Plażowej

  IV Turniej Służb Mundurowych Piłki Plażowej zorganizowany został przez PSG Górowo Iławeckie oraz ZK w Kamińsku w dniu 22 sierpnia b.r. Patronat objęły NSZZ FSG przy WMOSG oraz NSZZFiPW.

  Czytaj więcej

 • Festyn Rodzinny w Lubaniu

  Festyn Rodzinny w Lubaniu

  W dniu 26 września 2015 r. Zarząd Uczelniany Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy SG przy Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej wspólnie Zarządem Zakładowym Zawiązków Zawodowych Pracowników MSW i AP, na terenie Grodu Średniowiecznego w m. Brzeźnik zorganizowali Festyn Rodzinny z okazji szóstej rocznicy powstania Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu.

  Czytaj więcej

 • Wizyta w polskiej szkole na Litwie

  Wizyta w polskiej szkole na Litwie

  W dniu 30 września 2015 r. przedstawiciele Zarządu Uczelnianego NSZZ FSG przy Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie i Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG przy Podlaskim Oddziale Straży Granicznej w Białymstoku odwiedzili Szkołę w Pikieliszkach.

  Czytaj więcej